Báo cáo tình hình kinh tế tháng 10 và 10 tháng năm 2016

Theo Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu 2016 dự báo giảm xuống còn 3,1% do tăng trưởng thương mại thấp hơn dự kiến và tác động tiêu cực từ Brexit. Ngân hàng trung ương các nước tiếp tục chính sách nới lỏng tiền tệ và cam kết hỗ trợ thị trường. Tuy nhiên, khi giá hàng hóa thế giới được dự báo tăng trở lại, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2017 có khả năng sẽ được cải thiện so với năm 2016.

Trong nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước chỉ đạt 6,3% do tổng cung suy giảm (tổng cầu vẫn duy trì khá). Tuy nhiên, tăng trưởng đã bắt đầu phục hồi từ Quý III, đặc biệt, tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã theo xu thế liên tục tăng kể từ Quý I, 2015 (trừ Quý I, 2015).

Lạm phát 2016 ước ở mức 4%, tăng so với năm 2015, chủ yếu do giá dịch vụ công được chủ động điều chỉnh nhanh hơn và giá nhà ở và vật liệu xây dựng tăng. Do đó, tăng trưởng tín dụng có khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng từ 18%-20%. Thị trường cổ phiếu thể hiện sự lạc quan của giới đầu tư vào tín hiệu phục hồi kinh tế. Đây là những nội dung chính trong Báo cáo tình hình kinh tế tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2016 của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.