VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2022

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 năm 2022 ước tăng 2,9%. Ảnh minh họa

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2022

Theo Tổng cục Thống kê, Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng Tám ước tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 5/2022, chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng gần 2,7%

Chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Bình Định tháng 2 tăng trên 8,2%

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 tỉnh Khánh Hòa ước tăng hơn 4,9%

Trong đó, so với cùng kỳ năm trước, ngành chế biến, chế tạo tăng 16,2%. Tính chung 8 tháng năm 2022, IIP ước tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 tăng 5,5%). Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,4% (cùng kỳ năm 2021 tăng 7%).

Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 61 địa phương và giảm ở 02 địa phương trên cả nước (Trà Vinh giảm 26,6%; Hà Tĩnh giảm 15,0%).

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/8/2022 tăng 0,6% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 23,2% so với cùng thời điểm năm trước.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM