VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 16-31/12/2013

Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 12 năm 2013 (từ ngày 16/12 đến ngày 31/12) đạt gần 13,29  tỷ USD, tăng 25,5% về số tương đối, tương đương gần 2,7 tỷ USD về số tuyệt đối so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 12 năm 2013.

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 12 đã đưa tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước trong tháng 12/2013 lên 23,82 tỷ USD, tăng 3,7% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 11,64 tỷ USD, giảm 3% và nhập khẩu đạt 12,18 tỷ USD, tăng 10,9% so với tháng 11/2013.

Trong nửa cuối tháng 12/2013, Việt Nam nhập siêu 464 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hoá Việt Nam cả năm 2013 lên trạng thái khá cân bằng tuy vẫn nghiêng về thặng dư (9,4 triệu USD). Đây là năm thứ 2 liên tiếp cán cân thương mại hàng hóa của nước ta có thặng dư.

Về xuất khẩu

Tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 12/2013 đạt 6,41 tỷ USD, tăng 22,2% (tương ứng tăng 1,16 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện của kỳ 1 tháng 12/2013.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa nửa cuối tháng 12/2013 tăng mạnh so với nửa đầu tháng 12/2013 chủ yếu ở các nhóm hàng sau: hàng dệt, may tăng 200 triệu USD; dầu thô tăng 144 triệu USD; giầy dép các loại tăng 84 triệu USD; hàng thủy sản tăng 83 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 65 triệu USD; cà phê tăng 51 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 51 triệu USD; ...

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết tháng 12/2013, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 132,13  tỷ USD, tăng 15,4 % so với kết quả của năm 2012, tương đương tăng 17,61 tỷ USD về số tuyệt đối.

Biểu đồ 1: Trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất 12 tháng/2013 so với 12 tháng/2012Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 16-31/12/2013 - Ảnh 1

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 12  đạt gần 3,65 tỷ USD, tăng 16,6% so với kết quả thực hiện của 15 ngày đầu tháng 12/2013, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 12 tháng năm 2013 của nhóm các doanh nghiệp này lên 80,91 tỷ USD, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 61,2% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 12/2013 đạt 6,87 tỷ USD, tăng 28,8% (tương ứng tăng 1,54 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 12/2013.

Kim ngạch nhập khẩu nửa cuối tháng 12/2013 tăng mạnh so với nửa đầu tháng 12/2013 chủ yếu ở các nhóm hàng sau: phương tiện vận tải khác và phụ tùng tăng 341 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 176 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 99 triệu USD; dầu thô tăng 82 triệu USD; xăng dầu các loại tăng 80 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 78 triệu USD, ....

Bên cạnh đó, tròng kỳ 2 một số nhóm hàng có kim ngạch giảm nhẹ  so với nửa đầu tháng 12/2013 là: đậu tương giảm 49 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 27 triệu USD; ....

Như vậy, tính từ đầu năm  đến hết tháng 12 năm 2013, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt hơn 132,13 tỷ USD, tăng 16,1% so với nhập khẩu năm 2012, tương ứng tăng 18,35 tỷ USD về số tuyệt đối.

Biểu đồ 2: Trị giá nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất trong 12 tháng/2013 và 12 tháng/2012Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 16-31/12/2013 - Ảnh 2

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt gần 3,37  tỷ USD, tăng 14,7 % so với kỳ 1 tháng 12/2013, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này trong 12 tháng/2013 lên 74,43 tỷ USD, tăng mạnh 24,2% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 56,3% tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 16-31/12/2013 - Ảnh 3
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM