Bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới

PV

Ngày 24/2/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg về việc nâng cao năng lực công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới.

Tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, bố trí sử dụng, sàng lọc lực lượng bảo đảm an toàn hàng không một cách chặt chẽ, nghiêm ngặt theo quy định.
Tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, bố trí sử dụng, sàng lọc lực lượng bảo đảm an toàn hàng không một cách chặt chẽ, nghiêm ngặt theo quy định.

Chỉ thị nêu rõ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có cảng hàng không, sân bay phát huy vai trò quản lý Nhà nước tại địa phương; tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn bảo đảm an ninh trật tự, an ninh, an toàn hàng không. Thực hiện nguyên tắc 4 tại chỗ, bao gồm: Phương án đối phó tại chỗ; lực lượng tại chỗ; trang thiết bị tại chỗ; hậu cần tại chỗ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các địa phương cần thực hiện đầy đủ, nghiêm túc khoản 3 Điều 48 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và Điều 41 Nghị định số 92/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về An ninh hàng không.

Trong đó, các địa phương cần tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự xã hội an ninh, an toàn hàng không bằng nhiều hình thức; đồng thời, bổ sung vào chương trình công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm của các địa phương; tăng cường tuần tra kiểm soát khắc phục tình trạng "cò mồi", taxi dù tại các cảng hàng không, sân bay.

Triển khai, tăng cường các tuyến xe buýt, dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối các trung tâm đô thị, trung tâm du lịch đi, đến cảng hàng không, sân bay.

Bên cạnh đó, cần triển khai các phương án ngăn chặn, ứng phó việc sử dụng nguồn sáng công suất lớn, đèn chiếu laser, thả diều, tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; quản lý tốt hoạt động của các câu lạc bộ dù lượn, tránh uy hiếp an toàn hàng không... Hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung kế hoạch khẩn nguy đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng của từng địa phương...

Các địa phương cũng cần tích cực phối hợp với các bộ, ngành và các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực hàng không đóng tại địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn hàng không.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, chỉ đạo tổ chức lại lực lượng kiểm soát an toàn hàng không hoặc đề xuất Thủ tướng việc tổ chức lực lượng kiểm soát an toàn hàng không để cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng không theo thông lệ quốc tế và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Giao Bộ Giao thông Vận tải phối hợp, đề xuất với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, xây dựng cơ chế, quy định mở các khóa đào tạo chính quy trong hệ thống học viện, nhà trường của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cho các đối tượng là chỉ huy, quản lý, điều hành lực lượng kiểm soát an toàn hàng không , giám sát viên an toàn hàng không của ngành Hàng không.

Đối với các doanh nghiệp có lực lượng kiểm soát an toàn hàng không cần  hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, sức khỏe, trình độ chuyên môn, nhân thân, phẩm chất chính trị và đạo đức đối với lực lượng an toàn hàng không; tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, bố trí sử dụng, sàng lọc lực lượng bảo đảm an toàn hàng không một cách chặt chẽ, nghiêm ngặt theo quy định.