Bảo hiểm Bảo Việt: Giữ vững vị trí số 1

Theo dddn.com.vn

(Tài chính) Theo số liệu ước tính từ Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính, doanh thu phí bảo hiểm gốc toàn thị trường bảo hiểm phi nhân thọ của Bảo hiểm Bảo Việt đạt trên 24.358 tỷ đồng, tăng trưởng 6,6% so với năm 2012.

Bảo hiểm Bảo Việt: Giữ vững vị trí số 1
Bảo hiểm Bảo Việt đạt trên 24.358 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm gốc toàn thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Nguồn: inetrnet
Khoảng cách về thị phần của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đã có sự phân hóa rõ ràng hơn. Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt giữ vững vị trí dẫn đầu về thị phần – đạt 23,1%, tiếp đó là PVI đạt 21%. Các doanh nghiệp như Bảo Minh, PJICO, thị phần giảm rõ rệt, lần lượt là 9,47%, 8,11% và 6%.

Bên cạnh đó ghi nhận các doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp bảo hiểm có cổ đông là ngân hàng (đã tận dụng được thế mạnh khi tập trung phát triển sản phẩm vào nhóm khách hàng cá nhân giao dịch qua hệ thống ngân hàng) đạt mức tăng trưởng mạnh: AIG tăng trưởng 43%, Fubon 31%, Samsung Vina 27,5%, MIC tăng trưởng 41,6%, VIB tăng trưởng 28%, BIC tăng 18% và ABIC tăng 14%...

Năm 2013, vượt qua khó khăn, thách thức, Bảo hiểm Bảo Việt đã đạt kết quả kinh doanh đáng ghi nhận, đạt tăng trưởng và phát triển ổn định trên mọi mặt hoạt động. Theo đó, tận dụng tốt các thế mạnh vững chắc về mạng lưới, tiềm lực tài chính, uy tín, trình độ quản lý và chuyên môn nghiệp vụ, công nghệ… Bảo hiểm Bảo Việt giữ vững vị trí số 1 trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Đây là cố gắng không nhỏ của Bảo Việt trong năm khó khăn vừa qua.

Năm qua, tổng doanh thu của Bảo hiểm Bảo Việt ước đạt 6.648 tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 5.662 tỷ đồng - tăng trưởng 5,2% so với năm 2012; thị phần của Bảo hiểm Bảo Việt là 23,1%; lợi nhuận trước thuế đạt 400 tỷ đồng. Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu về thị phần và doanh thu ở các nghiệp vụ Bảo hiểm con người, bảo hiểm xe cơ giới, trong đó tăng trưởng của hai nghiệp vụ này lần lượt đạt gần 22% và 7,2%; các nghiệp vụ Bảo hiểm nông nghiệp của Bảo hiểm Bảo Việt cũng đạt tăng trưởng 21%, hàng hóa tăng trưởng trên 7%.

Trong năm 2013, mặc dù liên tiếp xảy ra nhiều vụ tổn thất và cháy lớn nhỏ, nhất là thời điểm những tháng cuối năm, nhưng nhìn chung tỷ lệ bồi thường của các nghiệp vụ tài sản và kỹ thuật, hàng hóa… của Bảo hiểm Bảo Việt đều nằm trong mức an toàn cho phép.

Năm 2014 được đánh giá sẽ là năm khó khăn kế tiếp của lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ. Mặc dù vậy, Bảo hiểm Bảo Việt đặt ra các mục tiêu kinh doanh gắn với nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập Bảo Việt, đó là: tăng trưởng bảo hiểm không thấp hơn mức tăng trưởng chung của toàn thị trường; giữ vững vị trí số 1 về thị phần (trên 23%), tăng trưởng doanh thu trên 7%, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 10%; nâng cao và chuẩn hóa chất lượng dịch vụ khách hàng. Về nghiệp vụ cụ thể, Bảo hiểm Bảo Việt cho biết sẽ tiếp tục giành vị trí dẫn đầu trong Bảo hiểm xe cơ giới và Bảo hiểm con người.

Ngay trong tháng 01/2014, Bảo hiểm Bảo Việt cùng với hai nhà đồng bảo hiểm khác đã ký hợp đồng bảo hiểm hàng không với Vietnam Airlines. Theo đó, Bảo hiểm Bảo Việt và hai đơn vị đồng bảo hiểm sẽ cung cấp tất cả các loại hình bảo hiểm hàng không cho đội bay gồm 82 chiếc máy bay của Vietnam Airlines trên phạm vi toàn thế giới với giá trị bảo hiểm lên đến 4 tỷ USD.