Hỗ trợ phí bảo hiểm cho cây cà-phê và hồ tiêu tại Đắk Nông

Hỗ trợ phí bảo hiểm cho cây cà-phê và hồ tiêu tại Đắk Nông

Ngày 14/2, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên ký ban hành Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc phê duyệt địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với cây cà-phê và cây hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Phấn đấu phí bảo hiểm bình quân đầu người đạt 3 triệu đồng năm 2025

Phấn đấu phí bảo hiểm bình quân đầu người đạt 3 triệu đồng năm 2025

Phát triển thị trường bảo hiểm theo hướng coi trọng phát triển cả về quy mô và chất lượng; tăng cường khả năng cạnh tranh của các định chế trung gian, tạo sự liên thông giữa thị trường bảo hiểm và thị trường tài chính để cân bằng giữa các cấu phần của thị trường tài chính. Phấn đấu phí bảo hiểm bình quân đầu người đạt 3 triệu đồng năm 2025, 5 triệu đồng năm 2030.
Năm 2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước tăng 15,1%

Năm 2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước tăng 15,1%

Năm 2022, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng khả quan, với tổng doanh thu phí bảo hiểm ước tăng 15,1% so với năm 2021; tổng tài sản tăng 14,5%; đầu tư trở lại nền kinh tế tăng 12,6%.
7 tháng, doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng cao mức nào?

7 tháng, doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng cao mức nào?

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm tính đến hết tháng 7/2022 ước đạt 136.951 tỷ đồng, tăng 15,24% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 38.484 tỷ đồng, tăng 13,6%; còn lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 98.467 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2021.
Doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2022 ước tính tăng 14% so với cùng kỳ

Doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2022 ước tính tăng 14% so với cùng kỳ

Thực hiện Chương trình hồi phục và phát triển kinh tế – xã hội của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất điều hành, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ nền kinh tế khôi phục trở lại. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng trưởng ổn định; thị trường chứng khoán chịu ảnh hưởng từ biến động của chứng khoán toàn cầu, trong đó mức vốn hóa thị trường cổ phiếu tính đến ngày 15/6/2022 giảm 18,4% so với cuối năm 2021.
Phí bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm tài sản: Thực trạng quy định của pháp luật và các kiến nghị hoàn thiện

Phí bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm tài sản: Thực trạng quy định của pháp luật và các kiến nghị hoàn thiện

Bài viết phân tích và đánh giá thực trạng các quy định về phí bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) tài sản dưới 2 khía cạnh: (i) Mối quan hệ giữa nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm tài sản với trách nhiệm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH); (ii) Hậu quả pháp lý do vi phạm nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm. Trên cơ sở đó, các tác giả đề xuất một số giải pháp hoàn thiện các quy định về phí bảo hiểm trong quan hệ HĐBH tài sản.