Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên: Lợi ích thiết thực, đồng hành, chia sẻ

Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước để chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho thế hệ trẻ, do cơ quan Bảo hiểm Xã hội thực hiện, không vì mục đích lợi nhuận.

Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên: Lợi ích thiết thực, đồng hành, chia sẻ - Ảnh 1

Theo baohiemxahoi.gov.vn