Hơn 2.170 tỷ đồng chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT cho học sinh, sinh viên

Hơn 2.170 tỷ đồng chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT cho học sinh, sinh viên

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa cho biết, 8 tháng năm 2023, số học sinh, sinh viên (HSSV) khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) là khoảng 2,7 triệu với số lượt khám là 5,2 triệu, số tiền được Quỹ BHYT chi trả là 2.174 tỷ đồng. Điều này giúp gia đình các em HSSV giảm bớt gánh nặng tài chính, cũng như các em sẽ có thêm động lực, yên tâm điều trị bệnh để sớm được quay trở lại học tập.
Phát huy hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Phát huy hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Những năm qua, chính sách BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) đã được triển khai hiệu quả, thể hiện không chỉ ở diện bao phủ tăng mà quyền lợi hưởng BHYT của các em cũng được đảm bảo.
Trường Đại học Điện lực đẩy mạnh công tác tuyển sinh năm 2023

Trường Đại học Điện lực đẩy mạnh công tác tuyển sinh năm 2023

Trong những năm qua, Trường Đại học Điện lực(EPU) đã không ngừng đổi mới chương trình giảng dạy, đào tạo giảng viên, gắn kết đào tạo với thực hành, hợp tác với các doanh nghiệp nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của người học và thị trường lao động. Năm 2023, Trường Đại học Điện lực tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác tuyển sinh, dự kiến tuyển 3.650 chỉ tiêu với 5 phương án xét tuyển.
Chính sách tài chính đối với sinh viên đại học tại Việt Nam

Chính sách tài chính đối với sinh viên đại học tại Việt Nam

Thực tế những năm qua cho thấy, giáo dục đại học ở Việt Nam đã, đang đối diện với những khó khăn, thách thức về tài chính, nhất là vấn đề tài chính tại các trường đại học ở Việt Nam. Trước hạn chế về nguồn tài chính công, Việt Nam đã và đang thực hiện theo cơ chế tự chủ giáo dục đại học và từng bước tăng học phí để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Bài viết phân tích thực trạng chính sách tài chính đối với sinh viên tại các trường đại học, từ đó đưa ra một số khuyến nghị chính sách nhằm đảm bảo tính công bằng cho việc tiếp cận giáo dục đại học ở nước ta.