VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Năm 2021 phấn đấu đạt hơn 88,4 triệu người tham gia bảo hiểm y tế

Trong năm 2021, cả nước phấn đấu đạt hơn 88,4 triệu người tham gia bảo hiểm y tế.

Năm 2021 phấn đấu đạt hơn 88,4 triệu người tham gia bảo hiểm y tế

Trong năm 2021, cả nước phấn đấu mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH) với hơn 14,8 triệu người tham gia BHXH bắt buộc và hơn 1,7 triệu người tham gia BHXH tự nguyện; hơn 14,1 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và hơn 88,4 triệu người tham gia bảo hiểm y tế.

Dấu ấn ngành Bảo hiểm xã hội năm 2020

Công bố Quyết định thành lập Bảo hiểm Xã hội TP. Thủ Đức

[Infographics] Điểm nhấn trong cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành Bảo hiểm Xã hội

[Infographics] Kết quả nổi bật của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2020

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 275/BHXH-TST gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc khai thác, phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2021.

Theo đó, để phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan báo cáo, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đến cấp huyện, cấp xã.

Đồng thời, BHXH các địa phương đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ thêm kinh phí cho người tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần đóng ngoài mức hỗ trợ theo quy định của Nhà nước.

BHXH các địa phương cần tập trung vào những giải pháp như: Tích cực rà soát, đối chiếu dữ liệu từ cơ quan Thuế, Kế hoạch & Đầu tư với dữ liệu đang quản lý để xác định người thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc để tuyên truyền, vận động, thanh tra, kiểm tra và yêu cầu người sử dụng lao động đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, BHXH địa phương phân loại đối tượng tiềm năng tham gia BHXH tự nguyện (theo độ tuổi, giới tính, công việc và thu nhập…), bảo hiểm y tế hộ gia đình theo địa bàn cấp xã.

Trên cơ sở đó, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các tổ chức, đại lý thu tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia mới. Chú trọng vận động, đôn đốc người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến hạn phải đóng tiếp tục tham gia để duy trì bền vững.

Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng hoặc đề xuất BHXH Việt Nam khen thưởng theo quy định đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Trong năm 2021, cả nước phấn đấu mở rộng diện bao phủ BHXH với hơn 14,8 triệu người tham gia BHXH bắt buộc và hơn 1,7 triệu người tham gia BHXH tự nguyện; hơn 14,1 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và hơn 88,4 triệu người tham gia bảo hiểm y tế.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM