Đề xuất chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế

Đề xuất chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) và chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT. Theo đó, dự thảo Nghị định đề xuất nhiều điểm mới về xác định chi phí quản lý; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi quản lý BHXH, BHTN và BHYT.
Thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT đảm bảo an sinh xã hội

Thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT đảm bảo an sinh xã hội

Bên cạnh quyết tâm vượt khó để đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam luôn chú trọng giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định tới từng người tham gia, thụ hưởng chính sách. Điều này đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, để không ai bị bỏ lại phía sau.
Cảnh báo trang web giả mạo Cổng dịch vụ công của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Cảnh báo trang web giả mạo Cổng dịch vụ công của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa theo dõi, phát hiện trên không gian mạng có trang web giả mạo Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam với tên miền dichvucongbaohiemxahoi.com. Để tránh bị kẻ gian lợi dụng, lừa đảo, BHXH Việt Nam khuyến cáo, người lao động, người dân các đơn vị không nên tìm hiểu thông tin tại các Fanpage, các diễn đàn không chính thống.
Chủ động đề xuất chính sách tạo thuận lợi cho người tham gia BHXH, BHYT

Chủ động đề xuất chính sách tạo thuận lợi cho người tham gia BHXH, BHYT

Các đơn vị và bảo hiểm xã hội (BHXH) các địa phương cần chủ động xây dựng, triển khai các giải pháp điều hành thích ứng với diễn biến tình hình thực tế; đánh giá những vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện để đề xuất cấp có thẩm quyền có chính sách tạo thuận lợi cho người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
Lan tỏa nhiều mô hình phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Lan tỏa nhiều mô hình phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Trong thời gian qua, nhiều địa phương trên cả nước đã sáng tạo triển khai hiệu quả các mô hình phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) như: “Phụ nữ tiết kiệm nuôi heo đất mua thẻ BHYT hộ gia đình”, “Hùn vốn mua thẻ BHYT”, “Biến rác mua thẻ BHYT"... Các mô hình này đã thu hút đông đảo người tham gia BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
Để bảo hiểm thất nghiệp là điểm tựa cho người lao động

Để bảo hiểm thất nghiệp là điểm tựa cho người lao động

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp là một trong các chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội, là một công cụ quản trị thị trường lao động hữu hiệu, với mục tiêu hỗ trợ người lao động bảo vệ vị trí việc làm, duy trì việc làm, phòng tránh thất nghiệp.
Tổng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt 57.805 tỷ đồng

Tổng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt 57.805 tỷ đồng

Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, trong 2 tháng đầu năm 2023, các chỉ tiêu của Ngành về phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đều tăng so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, số thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt 57.805 tỷ đồng, tăng 3.059 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.