Bị phạt 100 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

PV.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam vừa bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Cụ thể, công ty này đã không không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 432/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam (quận Đống Đa, TP. Hà Nội).

Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam (mã chứng khoán: MCO)  bị phạt với số tiền lên đến 100 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Được biết, Công ty này đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính riêng năm 2016 được kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được soát xét; công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính riêng quý I/2017, Báo cáo thường niên năm 2019, Thông báo ngày đăng ký cuối cùng họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Bên cạnh đó, Công ty này cũng đã không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu: Giải trình chênh lệch 5% lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán năm 2019, Báo cáo thường niên năm 2019.