Công ty cổ phần Tập đoàn BGI bị xử phạt 210 triệu đồng

Công ty cổ phần Tập đoàn BGI bị xử phạt 210 triệu đồng

Ngày 06/01/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn BGI (quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội).
Quản lý và sử dụng nguồn thu từ cung ứng dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán

Quản lý và sử dụng nguồn thu từ cung ứng dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán

Quản lý và sử dụng nguồn thu từ cung ứng dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 101/2021/TT-BTC ngày 17/11/2021 của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán (GDCK) và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC). 
Hoạt động hợp tác đa phương trong lĩnh vực chứng khoán

Hoạt động hợp tác đa phương trong lĩnh vực chứng khoán

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã từng bước tạo dựng hình ảnh, nâng cao vị thế của mình tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế, nâng cao mức độ tín nhiệm quốc gia, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế. Quá trình này không thể thiếu sự đóng góp của những hoạt động hợp tác quốc tế của ngành Chứng khoán, trong đó có hợp tác đa phương.
Giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán

Giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con; Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.