BIDV “cởi trói” cho vay đầu tư tài sản cố định

Theo thoibaonganhang.vn

(Tài chính) Với nhiều cải tiến căn bản, khi sử dụng sản phẩm cho vay đầu tư tài sản cố định (TSCĐ) của BIDV, doanh nghiệp (DN) sẽ được đáp ứng nhu cầu tiếp cận nguồn vốn vay đầu tư tài sản một cách nhanh chóng, kịp thời theo tiến độ dự án để đầu tư mới, mở rộng hoạt động và tạo đòn bẩy tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh...

BIDV “cởi trói” cho vay đầu tư tài sản cố định
BIDV đã triển khai sản phẩm cho vay đầu tư TSCĐ mới. Nguồn: internet

Cho vay đầu tư TSCĐ là sản phẩm vay trung, dài hạn cho DN nhằm đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư nhà xưởng, nhà văn phòng, máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây vốn là sản phẩm tín dụng khá phổ biến, nhưng trước đây các DN không dễ dàng để có thể được giải ngân. Lý do chính là vấn đề thủ tục hồ sơ không hề đơn giản.

Nhiều DN và hiệp hội thừa nhận, lãi suất không còn là trở ngại để DN tiếp cận vốn ngân hàng. Thay vào đó, vấn đề nằm ở tài sản đảm bảo hay thủ tục hồ sơ tương đối phức tạp, rườm rà. Điều này làm giảm đi tính hấp dẫn của các sản phẩm tín dụng ngân hàng, cho dù mặt bằng lãi suất đã hạ xuống đáng kể.

Thêm vào đó, từ trước tới nay, khi có nhu cầu vay vốn để đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, DN đều phải lập dự án khi có nhu cầu mua sắm TSCĐ. Ví dụ khi DN có nhu cầu mua thiết bị văn phòng phục vụ cho hoạt động hành chính, hoặc khi DN xây dựng có nhu cầu mua xe cơ giới cũng phải lập dự án…

Đối với những tài sản không trực tiếp tạo ra doanh thu như trên, do không tính toán, bóc tách được chính xác doanh thu từ việc đầu tư TSCĐ, khách hàng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc lập dự án, dẫn đến vướng mắc trong vấn đề xác định dòng tiền trả nợ khiến công tác lập dự án trở nên hình thức. Điều này cũng góp phần hạn chế nhu cầu tiếp cận vốn một cách nhanh chóng, kịp thời theo tiến độ sản xuất kinh doanh của DN.

Thấu hiểu các khó khăn và e ngại của DN, đặc biệt là DN nhỏ và vừa, khi tiếp cận vay vốn ngân hàng nói chung và vay vốn đầu tư TSCĐ nói riêng, BIDV đã triển khai sản phẩm cho vay đầu tư TSCĐ mới.

Theo đó, đối với các tài sản nhỏ, lẻ, giá trị từ 15 tỷ đồng trở xuống như: thiết bị văn phòng, các thiết bị đầu tư đơn lẻ nhằm tăng năng suất lao động hoặc tài sản không phải là một hệ thống dây chuyền máy móc, thiết bị đồng bộ mà DN có thể mua rời, tài sản không gắn liền với các dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng, khách hàng sẽ không cần phải lập dự án khi có nhu cầu vay vốn để đầu tư.

Bên cạnh đó, đối với nhóm khách hàng có nhu cầu lập dự án (ví dụ như nhà xưởng, nhà máy...) và đang tìm nguồn tài trợ, BIDV xem xét tài trợ tổng thể cả dự án, bao gồm các chi phí đầu tư TSCĐ và các chi phí khác liên quan. Như vậy, khách hàng có thể giảm được nhiều bước lập hồ sơ tín dụng phức tạp mà không phải lập hai dự án đầu tư khác nhau.

Đây là điểm mà BIDV đã nghiên cứu, cải tiến so với nhiều sản phẩm tương tự trên thị trường tài chính của các NHTM khác, góp phần tăng sự linh hoạt, đảm bảo phù hợp với đặc thù nhu cầu của khách hàng.

Đặc biệt, khi sử dụng sản phẩm cho vay đầu tư TSCĐ của BIDV, khách hàng còn được hưởng nhiều ưu đãi, đó là thời hạn cho vay tối đa có thể lên tới 10 năm, số tiền cho vay tối đa có thể lên tới 90% nguyên giá TSCĐ, thời gian xử lý kể từ khi nhận được hồ sơ chỉ tối đa 3 ngày.

Như vậy, với nhiều cải tiến căn bản, khi sử dụng sản phẩm cho vay đầu tư TSCĐ của BIDV, DN sẽ được đáp ứng nhu cầu tiếp cận nguồn vốn vay đầu tư tài sản một cách nhanh chóng, kịp thời theo tiến độ dự án để đầu tư mới, mở rộng hoạt động và tạo đòn bẩy tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời chỉ phải chịu mức lãi suất hết sức cạnh tranh.

Quan trọng nhất là thủ tục nhanh chóng và thời gian giao dịch được rút ngắn hơn nhiều so với trước đây... Nói cách khác, những băn khoăn, lo lắng của DN về hồ sơ, chứng minh tài chính, các thủ tục giấy tờ phức tạp, nặng về vấn đề hành chính… khi tiếp cận với nguồn vốn vay ngân hàng sẽ được BIDV hỗ trợ và xử lý một cách thấu đáo.

Cộng thêm đội ngũ cán bộ tận tình, giàu kinh nghiệm, BIDV sẽ hỗ trợ thành công các khách hàng trong việc đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu của DN nhanh chóng và hiệu quả nhất.