Việt Nam đầu tư ra nước ngoài hơn 153,5 triệu USD

Việt Nam đầu tư ra nước ngoài hơn 153,5 triệu USD

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2023, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 153,5 triệu USD, bằng 46,8% so với cùng kỳ năm 2022.
Hà Nội đầu tư gần 8.300 tỷ đồng xây dựng cầu Thượng Cát

Hà Nội đầu tư gần 8.300 tỷ đồng xây dựng cầu Thượng Cát

Cầu Thượng Cát là 1 trong 10 cầu bắc qua sông Hồng nằm trong Quy hoạch giao thông vận tải Hà Nội thực hiện trong giai đoạn 2015-2030. Sau khi hoàn thành cây cầu này sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm ùn tắc...
TP. Hồ Chí Minh “hút” vốn FDI nhiều nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương

TP. Hồ Chí Minh “hút” vốn FDI nhiều nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ vào số liệu báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022 của 5 thành phố trực thuộc Trung ương cho thấy, TP. Hồ Chí Minh là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương trong 11 tháng với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm, bao gồm cả vốn góp mua cổ phần của khu vực FDI đạt 3,5 tỷ USD.
Những dự án đầu tư nào được cấp tín dụng xanh?

Những dự án đầu tư nào được cấp tín dụng xanh?

Tín dụng xanh là những khoản tín dụng được hỗ trợ các dự án sản xuất - kinh doanh nhằm mục đích bảo vệ môi trường, góp phần bảo vệ sinh thái. Theo Khoản 1 Điều 149, Luật Bảo vệ môi trường số 17/2020/QH14, tín dụng được cấp cho dự án đầu tư như ứng phó với quản lý khí hậu, quản lý chất thải, xử lý ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường...
Hưng Yên thu hút thêm 64 dự án đầu tư trong và ngoài nước

Hưng Yên thu hút thêm 64 dự án đầu tư trong và ngoài nước

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên, hơn 10 tháng qua, tỉnh Hưng Yên đã có 64 dự án trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn tỉnh, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 17 nghìn tỷ đồng và hơn 103 triệu USD; trong đó, có 51 dự án đầu tư có vốn trong nước và 13 dự án đầu tư có vốn nước ngoài.
Phương pháp thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư

Phương pháp thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư

Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính thông qua phân tích các quy định pháp lý và khảo sát thực tiễn hoạt động kiểm toán dự án đầu tư nhằm đề xuất phương pháp thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán quyết toán hoàn thành dự án đầu tư công. Qua đó, góp phần hoàn thiện hơn cơ sở lý luận về kiểm toán dự án đầu tư công, đồng thời cung cấp cho kiểm toán viên phương pháp luận áp dụng trong thực tiễn hoạt động kiểm toán.
Sẽ sửa đổi quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

Sẽ sửa đổi quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

Để giải quyết vướng mắc phát sinh trong thực tế, đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, căn cứ vào thẩm quyền Quốc hội giao Chính phủ, ngày 29/4/2022, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT).
Khánh Hòa nỗ lực thực hiện đầu tư công

Khánh Hòa nỗ lực thực hiện đầu tư công

Thời gian qua, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Khánh Hòa chưa đạt kế hoạch đề ra. Nhằm hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư phải nỗ lực hơn nữa trong thực hiện đầu tư công.