BIDV tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Theo Báo cáo của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) cập nhật ngày 20/1, dư nợ tín dụng của BIDV đã lên tới 391.000 tỷ đồng, tăng 16,7% so năm trước, với tỷ trọng vốn đổ mạnh vào lĩnh vực ưu tiên.

 BIDV tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên
Tỷ trọng vốn của BIDV đổ mạnh vào lĩnh vực ưu tiên. Nguồn: internet

Đến cuối năm 2013, nguồn vốn huy động của BIDV đã đạt 472 nghìn tỷ đồng, trong đó huy động vốn trong dân cư đạt 417 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so năm 2012. Dư nợ tín dụng cho nền kinh tế 391 nghìn tỷ đồng, tăng 16,7%; nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,3%, lợi nhuận trước thuế đạt 5.233 tỷ đồng, tăng gần 21% so với năm 2012, đạt 110,8% kế hoạch.

Trong đó, dòng vốn tín dụng của BIDV hướng vào các lĩnh vực ưu tiên như: Cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn tăng 32,6%; cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 24,8%; tài trợ xuất khẩu tăng 21%; cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 25,5%. Đồng thời, BIDV đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng có hiệu quả, tiếp tục hỗ trợ thị trường, tháo gỡ khó khăn trong SXKD cho khoảng 800 doanh nghiệp.

BIDV cũng triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng trọng điểm với tổng nguồn vốn cam kết lên đến 40 nghìn tỷ đồng. Điển hình như triển khai cho vay Chương trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội đến Cần Thơ; cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02 của Chính phủ; cho vay thu mua lúa gạo, nông sản, cho vay chăn nuôi thủy sản và đặc biệt thực hiện hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả cơn bão số 10, 11, 15.

Bên cạnh đó, BIDV không ngừng mở rộng thị trường các nước trong khu vực. Hiện Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt (đơn vị thuộc BIDV) đã có tổng tài sản đạt 525 triệu USD, vốn điều lệ 70 triệu USD và đứng thứ 2 về quy mô vốn điều lệ tại thị trường Lào, lợi nhuận năm 2013 đạt 6,3 triệu USD; Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào-Việt (LVI) cũng đứng thứ 2 về doanh thu phí bảo hiểm gốc trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Lào, lợi nhuận đạt 761.000 USD.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC), được thành lập năm 2009, đến nay tổng tài sản BIDC đạt 520 triệu USD và đứng thứ 5 về quy mô tổng tài sản tại thị trường Campuchia. Vốn điều lệ 70 triệu USD và đứng thứ 6 về quy mô vốn tại thị trường, dư nợ tín dụng đạt 377 triệu USD, huy động vốn đạt 413 triệu USD, lợi nhuận năm 2013 đạt 5,5 triệu USD. Công ty Liên doanh Bảo hiểm Campuchia-Việt Nam (CVI) sau hơn 4 năm hoạt động, doanh thu đạt 3,4 triệu USD, chiếm 8% thị phần Campuchia và Lợi nhuận trước thuế đạt 443.000 USD vào cuối năm 2013

Đặc biệt, với vai trò là Chủ tịch 3 Hiệp hội Các nhà đầu tư Việt Nam sang Campuchia, Lào, Myanmar, BIDV đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ và mục đích đề ra, đóng vai trò nòng cốt dẫn dắt các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào các thị trường này; phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện hợp tác kinh tế, đầu tư giữa Việt Nam và các nước bạn.

Năm 2013, BIDV hỗ trợ gần 500 tỷ đồng tập trung vào các chương trình mục tiêu quốc gia lớn như: Y tế, giáo dục, xóa nhà  tạm và đặc biệt hoạt động cứu trợ thiên tai khẩn cấp đã được BIDV tiến hành khẩn trương, hiệu quả đối với đồng bào trong nước và người dân Campuchia…