Biện pháp chuyển đổi năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu của Trung Quốc

Trang Phạm

Trung Quốc đã trở thành cường quốc, với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới, duy trì được tốc độ tăng trưởng trung bình đạt khoảng trên 10% trong suốt 35 năm. Tuy nhiên, Trung Quốc đã phải trả giá cho sự tăng trưởng nóng bằng ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên, gia tăng phát thải khí CO2 và đẩy nhanh quá trình gia tăng nhiệt độ dẫn đến biến đổi khí hậu toàn cầu. Trước tác động của đại dịch COVID-19 và diễn biến khí hậu cực đoan khó lường ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng và phát triển kinh tế, Trung Quốc đã phải có những biện pháp để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Biện pháp chuyển đổi năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu của Trung Quốc - Ảnh 1