Thông tư số 04/2020/TT-NHNN:

Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


Thông tư số 04/2020/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 31/03/2020 sửa đổi Thông tư 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 04/2020/TT-NHNN.