Nghị định số 39/2020/NĐ-CP:

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam - Cuba


Nghị định số 39/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 03/04/2020 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam - Cuba giai đoạn 2020-2023.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Nghị định số 39/2020/NĐ-CP.