Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thuế Hà Nam

Việt Dũng

Ngày 31/12/2021, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định nhân sự lãnh đạo Cục Thuế Hà Nam.

Tổng cục Thuế công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thuế Hà Nam đối với ông Phan Hồng Việt.
Tổng cục Thuế công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thuế Hà Nam đối với ông Phan Hồng Việt.

Tại Hội nghị, Tổng cục Thuế đã công bố Quyết định nghỉ hưu đối với bà Phạm Thị Anh Thư - Quyền Cục trưởng Cục Thuế Hà Nam. Thay mặt Tổng cục Thuế, Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng ghi nhận những đóng góp quan trọng của bà Phạm Thị Anh Thư đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được Đảng, Nhà nước cho nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/01/2022.

Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng khẳng định, trong quá trình giữ chức vụ Phó Cục trưởng và được Tổng cục Thuế giao Quyền Cục trưởng Cục Thuế Hà Nam, bà Phạm Thị Anh Thư đã có nhiều cố gắng cùng tập thể lãnh đạo Cục Thuế chỉ đạo, điều hành Cục Thuế Hà Nam hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN được giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam. Riêng năm 2021, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Hà Nam ước đạt 12.568 tỷ đồng, bằng 165,6% so với dự toán (tương ứng vượt 4.979 tỷ đồng), tăng 40,2% so với năm 2020.

Chúc mừng tân Cục trưởng Cục Thuế Hà Nam Phan Hồng Việt, Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng nhấn mạnh, bước sang năm 2022, nhiệm vụ công tác thuế là rất nặng nề, đặc biệt khi năm 2022 là năm đầu tiên tỉnh Hà Nam tự cân đối ngân sách, do đó việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ tự chủ và thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong cả giai đoạn 2021-2025 của Tỉnh.

Dự toán thu ngân sách năm 2022 mà Chính phủ, Bộ Tài chính giao cho tỉnh Hà Nam là 10.485 tỷ đồng, bằng 83,4% so thực hiện năm 2021, trong đó thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, xổ số là 8.160 tỷ đồng, bằng 85,9% so với thực hiện năm 2021, nếu loại trừ các khoản tăng thu đột biến khoảng 1.468 tỷ đồng trong năm 2021 thì tăng trưởng 2%.

Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng mong muốn, với những kinh nghiệm đã tích lũy được trong thời gian công tác tại Cục Thuế Thái Bình, ông Phan Hồng Việt sẽ tiếp bước những thành công của các thế hệ lãnh đạo Cục Thuế Hà Nam, tiếp tục phát huy những trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác, đoàn kết, nhất trí cùng tập thể lãnh đạo và cấp ủy Cục Thuế Hà Nam lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nam Phan Hồng Việt khẳng định sẽ không ngừng trau dồi kinh nghiệm, cùng tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động Cục Thuế Hà Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.