Bổ sung thời gian đóng bảo hiểm xã hội thế nào?

Theo chinhphu.vn

Ông Lê Duy Ninh (Quảng Ninh) làm việc tại Xí nghiệp Thăm dò khảo sát 4 và Xí nghiệp Cơ khí 3 thuộc Công ty khai thác khoáng sản từ năm 1997 đến năm 2000, đóng BHXH nhưng chưa làm sổ BHXH.Năm 2001, ông làm việc tại doanh nghiệp khác và bắt đầu làm sổ BHXH từ thời gian này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ông Ninh hỏi, ông có được cộng thời gian công tác trước đây để hưởng chế độ BHXH không? Thủ tục để chứng minh thời gian công tác này thế nào? Ông phải đến cơ quan nào để tìm hồ sơ?

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội thì“mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng BHXH”.

Theo nội dung ông trình bày, từ năm 1997 đến năm 2000 ông làm việc tại Xí nghiệp Thăm dò khảo sát 4 và Xí nghiệp Cơ khí 3 thuộc Công ty Khai thác khoáng sản đóng trên địa bàn thị xã Cẩm Phả, đãđóng BHXH nhưng chưa được ghi sổ BHXH. Đề nghịông Ninhlập hồ sơ và gửi cơ quan BHXH để được xem xét, giải quyết.

Thành phần hồ sơ gồm: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS); Sổ BHXH đã cấp.