Bộ Tài chính công khai tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước quý I/2023

Thiết kế: Gia Hân

Thực hiện chế độ công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, Bộ Tài chính đã công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước đến hết quý I/2023. Theo đó, ước lũy kế giải ngân năm đến hết quý I/2023 là 3.606.584 triệu đồng.

Bộ Tài chính công khai tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước quý I/2023 - Ảnh 1