Bộ Tài chính đẩy mạnh công tác ban hành văn bản cải cách thủ tục hành chính

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã tiếp tục đẩy mạnh công tác ban hành các văn bản Quy phạm pháp luật về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Bộ Tài chính đẩy mạnh công tác ban hành văn bản cải cách thủ tục hành chính
Bộ Tài chính đã tiếp tục đẩy mạnh công tác ban hành các văn bản Quy phạm pháp luật về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan. Nguồn: mof.gov.vn

Theo đó, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về Thuế để thực hiện trong năm 2014, trong đó có nội dung quy định về cải cách thủ tục hành chính.

Thực hiện giải pháp này, thời gian thực hiện TTHC thuế đã giảm được hơn 88 giờ. Với những giải pháp cải cách TTHC thuộc thẩm quyền Bộ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung 07 Thông tư về thuế nhằm cải cách TTHC, tạo thuận lợi cho người nộp thuế để thực hiện ngay từ ngày 01/9/2014. Việc triển khai, tổ chức thực hiện Thông tư trên sẽ cho phép giảm thời gian thực hiện TTHC thuế được 201,5 giờ/năm.

Trong năm 2014, với việc triển khai thực hiện các giải pháp về cải cách TTHC, đã có thể cắt giảm khoảng 290 giờ thực hiện TTHC Thuế, (tương đương hơn 54% số giờ khai, nộp thuế hiện nay theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ).

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã trình các cấp có thẩm quyền trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về Thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Thực hiện giải pháp này có tác động lớn đến việc thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh trong các ngành kinh tế trọng điểm, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và cải cách thủ tục hành chính.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đang tiếp tục nghiên cứu để trong năm 2014 báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội theo thẩm quyền để quyết định về các giải pháp cải cách TTHC nhằm cắt giảm số giờ khai nộp các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cùng với việc cắt giảm số giờ khai nộp, thuế./.