Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế để hỗ trợ doanh nghiệp cao su

PV.

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư 193/2012/T-BTC, để lấy ý kiến các bên liên quan.

 Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế để hỗ trợ doanh nghiệp cao su
Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế xuất khẩu đối với mặt hàng cao su tự nhiên thuộc các nhóm trên từ 3% và 5% xuống 1%. Nguồn: internet
Ông Lưu Đức Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính cho biết, sau khi xem xét kiến nghị của Hiệp hội Cao su Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về miễn thuế xuất khẩu các mặt hàng cao su tự nhiên, nhằm gỡ khó cho các doanh nghiệp, Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư 193/2012/T-BTC, để lấy ý kiến các bên liên quan.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế xuất khẩu đối với mặt hàng cao su tự nhiên thuộc các nhóm trên từ 3% và 5% xuống 1%. Các mặt hàng cao su tự nhiên khác thuộc nhóm 40.01 đang có mức thuế suất 0% tăng lên 1%, để thống nhất một mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng cao su tự nhiên.

Nếu các bộ, ngành liên quan thống nhất mức điều chỉnh thuế trên, Bộ Tài chính sẽ sớm ban hành để triển khai, nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh tồn kho tăng cao. Hiện lượng tồn kho của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam khoảng 60.000 tấn, dự kiến cuối năm khoảng 200.000 tấn.