Quyết định số 1474/QĐ-TTg:

Bộ Tài chính xuất cấp 568,905 tấn gạo dự trữ cho tỉnh Gia Lai


Ngày 25/7/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1474/QĐ-TTg yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 568,905 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt và hạn hán năm 2016 (đợt 2).

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện vẫn còn khó khăn, địa phương báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: 1474_signed01_JSMN.pdf