Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu giữ ổn định giá bán

PV.

(Tài chính) Nhằm thực hiện việc chia sẻ hài hòa lợi ích người tiêu dùng, doanh nghiệp và cân đối ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính vừa có văn bản số 14239/BTC-QLG ngày 22/10/2013 gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối.

Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu giữ ổn định giá bán
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Theo Công văn trên, chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày từ ngày 21/9/2013 đến ngày 20/10/2013 các mặt hàng xăng dầu như sau:

Đơn vị tính: VNĐ/lít,kg

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở

Mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở tính toán theo quy định

(1)

(2)

(3) =(1)-(2)

1. Xăng RON 92

23.880

24.084

- 204

2. Dầu điêzen 0,05 S

22.310

22.902

- 592

3. Dầu hoả

22.020

22.934

-914

4. Dầu madút 3,5S

18.510

18.778

-268

 Ghi chú: (+) giá hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-) giá hiện hành thấp hơn giá cơ sở; giá bán hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

Căn cứ theo tình hình giá xăng dầu trên thế giới hiện nay, trên cơ sở nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu như sau:

Thứ nhất, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ ổn định giá bán; thuế suất thuế nhập khẩu, mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành.

Thứ hai, đối với mặt hàng xăng: Giảm mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá 100 đồng/lít (từ 300 đồng/lít xuống còn 200 đồng/lít);

Thứ ba, đối với mặt hàng dầu điêzen: Tiếp tục tạm tính lợi nhuận định mức 100 đồng/lít trong cơ cấu giá cơ sở và sử dụng Quỹ Bình ổn giá 300 đồng/lít.

Thứ tư, đối với mặt hàng dầu hỏa: Tiếp tục tạm tính lợi nhuận định mức 100 đồng/lít trong cơ cấu giá cơ sở; và giảm mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá 100 đồng/lít (từ 800 đồng/lít xuống còn 700 đồng/lít).

Thứ năm, mặt hàng dầu madut: Cho phép các doanh nghiệp được phép sử dụng Quỹ Bình ổn giá 200 đồng/kg.

Thứ sáu, về thời điểm thực hiện: Thời điểm thực hiện đối với mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: Áp dụng từ 20 giờ 00 phút ngày 22 tháng  10  năm 2013.

Bộ Tài chính thông báo và yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối báo cáo tình hình thực hiện về Liên Bộ Tài chính ‑ Công Thương để Liên Bộ theo dõi, giám sát theo quy định.