Bộ trưởng Vương Đình Huệ khen thưởng kịp thời thành tích trong công tác phối hợp thu NSNN năm 2012

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Ngày 24/1/2012, Bộ trưởng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 179/QĐ-BTC tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho 10 tập thể đã có nhiều thành tích trong phối hợp triển khai công tác với ngành Thuế, thực hiện có hiệu quả công tác huy động vốn và điều hành ngân quỹ, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2012.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ khen thưởng kịp thời thành tích trong công tác phối hợp thu NSNN năm 2012
Hoạt động giao dịch tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội
Các tập thể được tặng bằng khen của Bộ trưởng Tài chính theo quyết định này gồm:

Kho bạc Nhà nước; Vụ Ngân sách nhà nước; Vụ Tài chính - Ngân hàng; Cục Tài chính doanh nghiệp; Văn phòng Bộ; Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội; Sở Tài chính Thành phố Hà Nội; Kho bạc nhà nước thành phố Hà Nội; Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh; Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh

Đây là sự ghi nhận của lãnh đạo Bộ Tài chính  trước nỗ lực và sự  đóng góp tích cực của các đơn vị trong phối hợp triển khai công tác với ngành Thuế hoàn thành nhiệm vụ thu Ngân sách của cả nước.

Điều này càng đặc biệt có ý nghĩa hơn khi năm 2012 được đánh giá là năm đầy những khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế nói chung và ngành Tài chính nói riêng, nhưng bằng sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức toàn Ngành, ngành Tài chính đã hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đã đặt ra trong năm 2012.