Bộ Y tế khuyến cáo về tăng cường thể lực, giữ sức khoẻ lúc cách ly xã hội chống Covid-19

Theo D.Thu/nld.com.vn

Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam khuyến khích người dân tăng cường vận động thể lực, năng động để giữ sức khỏe trong khoảng thời gian dịch Covid-19.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Nhằm đưa ra những cách giúp người dân phòng chống dịch bệnh hiệu quả, nhất là trong thời gian thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo người dân và cộng đồng tăng cường vận động thể lực, năng động để giữ sức khỏe trong thời gian xảy ra dịch bệnh.

Bộ Y tế khuyến cáo về tăng cường thể lực, giữ sức khoẻ lúc cách ly xã hội chống Covid-19 - Ảnh 1
Bộ Y tế khuyến cáo về tăng cường thể lực, giữ sức khoẻ lúc cách ly xã hội chống Covid-19 - Ảnh 2
Bộ Y tế khuyến cáo về tăng cường thể lực, giữ sức khoẻ lúc cách ly xã hội chống Covid-19 - Ảnh 3
Bộ Y tế khuyến cáo về tăng cường thể lực, giữ sức khoẻ lúc cách ly xã hội chống Covid-19 - Ảnh 4
Bộ Y tế khuyến cáo về tăng cường thể lực, giữ sức khoẻ lúc cách ly xã hội chống Covid-19 - Ảnh 5
Bộ Y tế khuyến cáo về tăng cường thể lực, giữ sức khoẻ lúc cách ly xã hội chống Covid-19 - Ảnh 6
Bộ Y tế khuyến cáo về tăng cường thể lực, giữ sức khoẻ lúc cách ly xã hội chống Covid-19 - Ảnh 7
Bộ Y tế khuyến cáo về tăng cường thể lực, giữ sức khoẻ lúc cách ly xã hội chống Covid-19 - Ảnh 8