Cả nước có trên 219.000 doanh nghiệp khai thuế qua mạng internet

Theo Báo Hải quan

(Tài chính) Tổng cục Thuế cho biết, đến hết tháng 3/2013, công tác kê khai thuế qua mạng Internet đã được triển khai tại 50 Cục Thuế tỉnh, thành phố và đã có 219.848 doanh nghiệp đăng ký tham gia khai thuế điện tử.

 Cả nước có trên 219.000 doanh nghiệp khai thuế qua mạng internet
Ảnh minh hoạ.Nguồn: Internet

Theo kế hoạch đặt ra của ngành Thuế, bên cạnh việc thực hiện duy trì, củng cố chất lượng và mở rộng thêm đối với hơn 219.000 doanh nghiệp đã thực hiện kê khai thuế qua mạng Internet; ngành Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nâng cấp dịch vụ kê khai thuế qua mạng để cung cấp các dịch vụ điện tử tốt hơn cho người nộp thuế.

Mặt khác, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp khi phát sinh, vướng mắc về khai thuế và tạo thuận lợi cấp phép cho các doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ khai thuế điện tử.

Ngoài ra, phối hợp với hệ thống các ngân hàng thương mại để thu thuế qua ngân hàng, đồng thời triển khai giai đoạn 2 của đề án kết nối thông tin tích hợp tự động Thuế - Hải quan - Kho bạc - Tài chính, bước đầu đã thí điểm thành công việc áp dụng chữ ký số trong trao đổi thông tin giữa 4 ngành tại Quảng Ninh và chuẩn bị triển khai rộng việc áp dụng chữ ký số trong toàn hệ thống trong năm 2013. Đồng thời thí điểm tiến tới mở rộng triển khai nộp thuế điện tử.