Các chi phí thuyền viên được thanh toán khi hồi hương

PV.

Ngày 28/4/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 38/2017/TT-BTC hướng dẫn thanh toán chi phí hồi hương cho thuyền viên. Thông tư 38/2017/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/7/2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thông tư hướng dẫn về thanh toán chi phí hồi hương cho thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam (trừ các tàu quân sự, tàu công vụ, tàu cá) hoạt động tuyến quốc tế quy định tại Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015; quy định trách nhiệm của chủ tàu về chi trả cho thuyền viên khi hồi hương và cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam về thu xếp cho thuyền viên hồi hương.

Theo đó, Chủ tàu có trách nhiệm bố trí cho thuyền viên hồi hương trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 61 và khoản 1 Điều 66 Bộ luật Hàng hải Việt Nam và thanh toán toàn bộ các chi phí theo quy định.

Trường hợp thuyền viên tự thu xếp hồi hương, chủ tàu phải hoàn trả chi phí hồi hương cho thuyền viên theo các nội dung chi như sau:

- Chi phí đi đến địa điểm hồi hương được quy định trong hợp đồng.

- Chi phí ăn, ở của thuyền viên tính từ thời điểm rời tàu biển cho đến thời điểm đến địa điểm hồi hương (thanh toán chi phí theo hoá đơn thực tế và không vượt quá định mức quy định tại Quyết định 43/2012/QĐ-TTg ).

- Tiền lương và trợ cấp đi lại của thuyền viên tính từ thời điểm rời tàu đến thời điểm đến nơi hồi hương.

- Chi phí vận chuyển tối đa 30 kg hành lý cá nhân của thuyền viên đến nơi hồi hương theo hoá đơn thực tế.

- Chi phí chăm sóc y tế cần thiết cho tới khi thuyền viên đủ điều kiện sức khỏe để tới được nơi hồi hương theo hoá đơn thực tế.