Các ngân hàng đã đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất


Theo Báo cáo về tình hình hoạt động ngân hàng trong tuần từ 24 – 28/6/2013 cho thấy, các tổ chức tín dụng đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất huy động VND về mức trần quy định của ngân hàng Nhà nước.

Các TCTD đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất huy động VND về mức trần quy định của NHNN. Nguồn: internet
Các TCTD đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất huy động VND về mức trần quy định của NHNN. Nguồn: internet
Cụ thể: Sau khi NHNN điều chỉnh giảm lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng (TCTD) có hiệu lực từ 28/6/2013, các TCTD đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất huy động VND về mức trần quy định của NHNN. Hiện nay, lãi suất huy động của TCTD phổ biến ở mức 1-1,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng, kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng khoảng 6-7%/năm, kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng 7-7,5%/năm, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên khoảng 8-9%/năm.

Cùng với việc điều chỉnh giảm trần lãi suất huy động bằng VND và USD, NHNN cũng điều chỉnh giảm trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với 5 lĩnh vực ưu tiên là nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng được điều chỉnh giảm từ 10%/năm xuống 9%/năm.

Các TCTD đã đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam đối với một số lĩnh vực ưu tiên về mức 9%/năm theo quy định của NHNN ngay từ ngày 28/6/2013.

Theo báo cáo của các TCTD qua hệ thống báo cáo thống kê, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 123.095 tỷ đồng, bình quân khoảng 24.619 tỷ đồng/ngày; bằng USD quy đổi ra VND đạt 125.460 tỷ đồng, bình quân khoảng 25.092 tỷ đồng/ngày.

Trong kỳ, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần, với tổng doanh số của các kỳ hạn này bằng VND đạt khoảng 100.061 tỷ đồng, tương đương 82% tổng doanh số VND. Các giao dịch USD chủ yếu tập trung ở kỳ hạn qua đêm, với doanh số của kỳ hạn này bằng USD quy đổi ra VND đạt xấp xỉ 98.002 tỷ đồng, tương đương khoảng 78% tổng doanh số USD.

Đối với các giao dịch bằng VND, lãi suất giao dịch bình quân tuần này giảm đối với các kỳ hạn từ qua đêm đến 2 tuần, kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng và trên 12 tháng; với các mức giảm phổ biến từ 0,03% (kỳ hạn 2 tuần) đến 0,35% (kỳ hạn 6 tháng); kỳ hạn 12 tháng và trên 12 tháng có các mức giảm lần lượt là 0,65% và 2,31%, tuy nhiên các giao dịch VND kỳ hạn từ 9 tháng trở lên phát sinh không đáng kể. Lãi suất giao dịch các kỳ hạn từ 3 tuần đến 2 tháng và kỳ hạn 9 tháng tăng, với các mức tăng từ 0,04% (kỳ hạn 3 tuần) đến 0,48% (kỳ hạn 2 tháng).

Đối với các giao dịch bằng USD, lãi suất giao dịch bình quân tuần này cũng có xu hướng giảm đối với hầu hết các kỳ hạn, với các mức giảm từ 0,02% (kỳ hạn 3 tuần) đến 0,62% (kỳ hạn 2 tháng). Riêng kỳ hạn 2 tuần, lãi suất giao dịch bình quân tăng nhẹ 0,09%; kỳ hạn qua đêm lãi suất không đổi so với tuần trước. Trong tuần, không phát sinh giao dịch USD kỳ hạn từ 9 tháng trở lên; giao dịch kỳ hạn 2 tháng phát sinh không đáng kể.

Ngày 28/06/2013, Ngân hàng Nhà nước đã công bố điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa VND và USD tăng 1% từ mức 20.828 VND/USD lên mức 21.036 VND/USD, tương ứng với tỷ giá trần ở mức 21.246 VND/USD, tỷ giá sàn ở mức 20.826 VND/USD. Ngày cuối tuần, tỷ giá niêm yết mua, bán VND/USD của các ngân hàng thương mại phổ biến ở mức 21.160/21.220 đ/USD.