Các vùng động lực quốc gia theo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030

Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 25/10/2022 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 định hướng phát triển các vùng động lực quốc gia, với các cực tăng trưởng là TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng và TP. Cần Thơ.

Các vùng động lực quốc gia theo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030

 

Các vùng động lực quốc gia theo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 - Ảnh 1

Theo nhandan.vn