Hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm xuất khẩu năng lượng tái tạo của khu vực

Hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm xuất khẩu năng lượng tái tạo của khu vực

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 893/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, Việt Nam đặt mục tiêu tập trung phát triển ngành công nghiệp năng lượng hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp năng lượng sạch và xuất khẩu năng lượng tái tạo của khu vực.