Cách thay đổi, cập nhật tài khoản trên VssID

VssID - Bảo hiểm xã hội số là ứng dụng cần thiết với người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hiện nay. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thay đổi, cập nhật thông tin tài khoản trên ứng dụng này.

Cách thay đổi, cập nhật tài khoản trên VssID
Cách thay đổi, cập nhật tài khoản trên VssID - Ảnh 1

Theo Nhandan.vn