Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng thành công bảo hiểm xã hội số

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng thành công bảo hiểm xã hội số

Trong những năm qua, ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã đầu tư xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin của Ngành theo định hướng của Chính phủ hướng tới Chính phủ số. Đáng chú ý, hệ thống công nghệ thông tin của Ngành đã mang lại nhiều tiện ích, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người thụ hưởng chính sách BHXH, bảo hiểm y tế trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Tới đây, BHXH tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để hình thành hệ sinh thái BHXH 4.0, hướng tới phục vụ tốt nhất quyền lợi của doanh nghiệp, người dân.
Bước tiến mạnh mẽ trong ứng dụng công nghệ thông tin của ngành BHXH Việt Nam

Bước tiến mạnh mẽ trong ứng dụng công nghệ thông tin của ngành BHXH Việt Nam

Phát biểu tại Lễ công bố ứng dụng “VssID- Bảo hiểm xã hội số” trên nền tảng thiết bị di động do Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức chiều ngày 16/11/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao những nỗ lực của ngành BHXH Việt Nam trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính để phục vụ người dân, người lao động và các cơ quan, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.