Cán bộ, đảng viên Bộ Tài chính tham quan, học tập thực tế về cuộc đời, tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Nhân dịp kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2013) và quán triệt Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tài chính về chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên Tài chính học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngày 14/5/2013, Đảng uỷ Bộ đã tổ chức Đoàn gần 400 cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú đại diện cho 49 các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghe nói chuyện, trao đổi về cuộc đời, tư tưởng, đạo đức của Hồ chủ tịch và ôn lại Di chúc của Bác Hồ.

Cán bộ, đảng viên Bộ Tài chính tham quan, học tập thực tế về cuộc đời, tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh
Toàn cảnh buổi nghe nói chuyện, trao đổi về cuộc đời, tư tưởng, đạo đức của Hồ chủ tịch và ôn lại Di chúc của Bác Hồ. Nguồn: Mof.gov.vn

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, đồng chí Chu Đức Tính, Giám đốc Bảo tàng Hồ chí Minh đã truyền đạt tới  các thành viên trong Đoàn cuộc đời, tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua việc ôn lại nhiều giai đoạn về cuộc đời, sự nghiệp, tấm gương trong sáng, mẫu mực của Người: Từ khi chào đời, xuất thân trong một gia đình khoa bảng, thanh liêm, giàu truyền thống yêu nước ở tỉnh Nghệ An, đến những giai đọan khác nhau trong cuộc đời họat động cách mạng của Người; thông qua việc ôn lại những năm tháng cuối đời, Di chúc và ảnh hưởng của Người sau khi qua đời; những tư tưởng nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục và ôn lại nhiều tác phẩm có giá trị của Người. Đặc biệt là 5 tác phẩm đã được lựa chọn làm bảo vật quốc gia theo Quyết định mới nhất của Đảng, gồm: Đường cách mạng (1927), Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1946), Lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước (1966), Nhật ký trong tù (1942,1943), Di chúc (1969) và 3 tác phẩm đang được tiếp tục đề nghị là: Tuyên ngôn Độc lập (1945), Sửa đổi lề lối làm việc (1969), Dân vận (1949)…  

Tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú đi học tập thực tế về cuộc đời, tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những hoạt động của Đảng bộ Bộ Tài chính, hướng tới kỉ niệm 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2013), đẩy mạnh việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày Truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2013), 68 năm ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2013).