Cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 16,26 tỷ USD

Trần Huyền

Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/8/2023, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước thặng dư 16,26 tỷ USD.

Cán cân thương mại hàng hóa của cả nước thặng dư 16,26 tỷ USD. Ảnh: internet
Cán cân thương mại hàng hóa của cả nước thặng dư 16,26 tỷ USD. Ảnh: internet

Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8/2023 (từ ngày 01/8 đến ngày 15/8/2023) đạt 28,65 tỷ USD, giảm 3,5% tương ứng giảm 1,03 tỷ USD so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 7/2023.  

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 8/2023 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/8/2023 đạt 402,61 tỷ USD, giảm 16,2%, tương ứng giảm 78,02 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 277,84 tỷ USD, giảm 16,2% tương ứng giảm 53,62 tỷ USD.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, trong kỳ 1 tháng 8 năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 224 triệu USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/8/2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 16,26 tỷ USD.

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8/2023 đạt 14,44 tỷ USD, giảm 10,8% tương ứng giảm 1,75 tỷ USD về số tuyệt đối so với kỳ 2 tháng 7/2023. Như vậy, tính đến hết 15/8/2023, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 209,43 tỷ USD, giảm 10,1% tương ứng giảm 23,5 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022. 

Một số nhóm hàng xuất khẩu giảm như: điện thoại các loại và linh kiện giảm 5,62 tỷ USD, tương ứng giảm 15,1%; hàng dệt may giảm 3,5 tỷ USD, tương ứng giảm 14,5%; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng giảm 2,74 tỷ USD, tương ứng giảm 10%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 2,67 tỷ USD, tương ứng giảm 25,7%; giày dép các loại giảm 2,63 tỷ USD, tương ứng giảm 17,4%... so với cùng kỳ năm 2022.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8/2023 đạt 14,22 tỷ USD, tăng 5,3% tương ứng tăng 714 triệu USD về số tuyệt đối so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 7/2023. Đến hết 15/8/2023, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 193,18 tỷ USD, giảm 22% tương ứng giảm 54,52 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022.

Một số nhóm hàng nhập khẩu giảm mạnh có thể kể đến như: điện thoại các loại và linh kiện giảm 9,18 tỷ USD, tương ứng giảm 66,2%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 7,31 tỷ USD, tương ứng giảm 12,8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác giảm 5,76 tỷ USD, tương ứng giảm 18,8% so với cùng kỳ năm 2022.