Căn cứ vận tải đơn để chấp nhận khai sửa đổi, bổ sung của doanh nghiệp

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Trước phản ánh của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) về vướng vắc khi làm thủ tục hải quan đối với hàng thủy sản xuất khẩu bị trả lại, Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xử lý trường hợp này.

Căn cứ vận tải đơn để chấp nhận khai sửa đổi, bổ sung của doanh nghiệp
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Vướng mắc trong việc phân luồng hàng hóa bị trả lại, Tổng cục Hải quan cho biết, hiện thủ tục hải quan tái nhập đối với hàng hóa XK bị trả lại thực hiện theo quy định tại Điều 55 Thông tư 128/2013/TT-BTC. Theo đó, hàng hóa tái nhập phải kiểm tra thực tế hàng hóa để đối chiếu hàng hóa NK với hàng hóa được mô tả trên tờ khai XK để xác định phù hợp giữa hàng hóa NK trở lại Việt Nam với hàng hóa đã XK trước đây.

Tuy nhiên, nội dung này đã được nghiên cứu đưa vào dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Hải quan 2014 theo hướng kiểm tra áp dụng theo nguyên tắc quản lý rủi ro, không chuyển luồng để kiểm tra thực tế hàng hóa nếu hệ thống phân vào luồng xanh hoặc luồng vàng. Vì vậy, việc kiểm tra thực tế hàng hóa đối với trường hợp này cũng sẽ được hạn chế hơn.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan hướng dẫn trong trường hợp cơ quan Hải quan yêu cầu DN xuất trình Giấy báo có đối với các trường hợp hàng XK bị thất lạc khi thực hiện việc khai sửa đổi, bổ sung để làm cơ sở chứng minh với cơ quan Hải quan tính trung thực, chính xác và hợp lý của việc khai bổ sung.

Theo đó, trong trường hợp DN không thể xuất trình Giấy báo có, cơ quan Hải quan căn cứ vận tải đơn hoặc chứng từ liên quan khác xác nhận lượng hàng thực tế XK để chấp nhận việc khai sửa đổi, bổ sung theo quy định.

Đối với vướng mắc trong việc sửa tờ khai, điều chỉnh số lượng hàng sau khi khai báo phát sinh việc rách bao bì hoặc kiểm tra phải bỏ lại dẫn đến số lượng khai báo trên tờ khai với số lượng thực xuất chưa phù hợp. Trong trường hợp này, sau khi XK hàng, người khai hải quan căn cứ quy định về khai sửa đổi, bổ sung để khai đúng lượng hàng thực tế đã XK.

Được biết, để hướng dẫn việc khai sửa đổi, bổ sung theo quy định của Luật Hải quan 2014, tại nghị định và thông tư hướng dẫn Luật sẽ quy định theo hướng tạo thuận lợi hơn cho người khai hải quan trong việc khai sửa đổi, bổ sung.