Cần được ưu tiên đầu tư phát triển nhà ở xã hội ở Bạc Liêu


​Khi nhu cầu nhà ở tăng cao trong khi giá nhà ở đô thị luôn có xu hướng tăng cao, việc phát triển nhà ở xã hội (NOXH) rất cần thiết trong giải quyết các vấn đề an sinh. Tuy nhiên, phát triển NOXH trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn và chưa đạt kế hoạch đề ra.

Khu nhà ở xã hội ở Khu dân cư Tràng An (TP. Bạc Liêu) đã tạo điều kiện cho nhiều hộ được an cư.
Khu nhà ở xã hội ở Khu dân cư Tràng An (TP. Bạc Liêu) đã tạo điều kiện cho nhiều hộ được an cư.

Để làm tốt công tác phát triển NOXH trong thời gian tới, đặc biệt là hoàn thành chỉ tiêu phát triển NOXH mà Thủ tướng Chính phủ đã giao cho tỉnh Bạc Liêu, đề nghị các cấp, các ngành phải tập trung thực hiện nghiêm Kế hoạch 115 của UBND tỉnh thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn NOXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Vì đây là nhiệm vụ, là giải pháp hữu hiệu để chúng ta nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt công tác phát triển NOXH trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trọng tâm cần thực hiện những giải pháp cơ bản sau:

Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển NOXH trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu gồm nguồn lực từ Nhà nước, Nhân dân, xã hội, các tổ chức tín dụng (gồm ngân hàng thương mại nhà nước và ngoài nhà nước) để hỗ trợ cả người bán và người mua. Các thủ tục, điều kiện cho người vay vốn để đầu tư NOXH và người mua, thuê, thuê mua phải đơn giản hơn.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải vào cuộc với quyết tâm cao hơn, nỗ lực, quyết liệt hơn với các chương trình, kế hoạch, dự án cụ thể. Khẩn trương, tập trung làm quy hoạch NOXH, lựa chọn nhà đầu tư, duyệt đối tượng mua, duyệt giá bán, các thủ tục này phải làm nhanh, thuận lợi; rà soát, bổ sung quy hoạch đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dành đủ quỹ đất cho NOXH. Tập trung tuyên truyền về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, biểu dương, cổ vũ các mô hình tốt, cách làm hay trong phát triển NOXH.

Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu chủ trì, thường xuyên đôn đốc, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố giám sát việc thực hiện Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NOXH và các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện, trong đó tập trung đôn đốc thực hiện mục tiêu xây dựng NOXH năm 2024 đã được Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố (cụ thể là năm 2024, tỉnh Bạc Liêu hoàn thành 200 căn). Rà soát, tổng hợp số liệu triển khai Đề án để có cơ sở theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc; tăng cường học hỏi kinh nghiệm của các tỉnh bạn nhằm triển khai hiệu quả gói tín dụng 120.000 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh (vì đến hiện nay, gói hỗ trợ này chưa có doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh được tiếp cận).

Khẩn trương thành lập Tổ Công tác liên ngành tập trung rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cùng doanh nghiệp, người dân trong triển khai thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh, trong đó có dự án NOXH nhằm kịp thời, chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc triển khai đầu tư dự án theo quy định và phù hợp tình hình thực tế.

Các doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án NOXH cần thực hiện lập tiến độ, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực tài chính, áp dụng công nghệ mới, rút ngắn thời gian thi công; công bố công khai thông tin về dự án NOXH để người dân biết...

Chưa triển khai xây dựng được dự án Nhà ở xã hội

Ngày 3/4/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 388 phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”. Trong đó, tỉnh Bạc Liêu được Thủ tướng Chính phủ giao đến năm 2025 hoàn thành 900 căn và giai đoạn 2026 - 2030 hoàn thành 1.000 căn. Đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng nhưng để hoàn thành nó cũng không hề dễ dàng, nhất là trong bối cảnh nguồn ngân sách tỉnh còn hạn hẹp, chưa bố trí được nguồn kinh phí cho hỗ trợ, phát triển NOXH. Trong khi đó, Bạc Liêu lại chưa thu hút được các nhà đầu tư lớn trên lĩnh vực NOXH.

Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, thời gian qua UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, điển hình nhất là Kế hoạch 115 của UBND tỉnh thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp và phân công cụ thể nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện theo từng giai đoạn của đề án. Các cấp, các ngành tỉnh Bạc Liêu cũng đã tích cực, nỗ lực hết mình để triển khai thực hiện. Tuy nhiên, kết quả mang lại chưa đạt như mong đợi, trên địa bàn tỉnh đến nay chưa triển khai xây dựng được dự án NOXH nào theo như kế hoạch đề ra.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Bạc Liêu, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên trước hết thuộc về các sở, ngành cấp tỉnh chưa thật sự phối hợp chặt chẽ, quyết liệt trong công tác tham mưu, khi mà đến nay chưa có cơ quan, đơn vị nào báo cáo đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho công tác phát triển NOXH. Cũng như, UBND các huyện, thị xã và thành phố chưa quyết liệt trong công tác lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dẫn đến tình trạng những danh mục dự án NOXH trong kế hoạch phát triển nhà ở dù đã được UBND tỉnh phê duyệt, nhưng đến nay chưa điều chỉnh xong quy hoạch xây dựng, chưa cập nhật, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất. Có thể kể đến như Dự án NOXH đường 23/8, Dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp Trà Kha (TP. Bạc Liêu)... Các huyện có danh mục dự án NOXH như: Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Phước Long và TX. Giá Rai vẫn chưa lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án NOXH để làm cơ sở cho việc kêu gọi nhà đầu tư.

Một nguyên nhân khách quan ảnh hưởng rất lớn đến việc đầu tư NOXH trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đó là khó khăn chung của nền kinh tế, nhất là thị trường bất động sản nên các nhà đầu tư chưa mạnh dạn đầu tư vào dự án bất động sản, đặc biệt là dự án NOXH dành cho đối tượng thu nhập thấp, nhà ở công nhân khu công nghiệp.

Cần đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu, Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã được UBND tỉnh phê duyệt gồm có các dự án phát triển NOXH gồm: Khu NOXH phía Bắc đường 23/8, Phường 7, Phường 8 và khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Trà Kha (TP. Bạc Liêu); huyện Hòa Bình có khu NOXH ấp Chùa Phật (thị trấn Hòa Bình); huyện Phước Long có khu NOXH ấp Nội Ô (thị trấn Phước Long). TX. Giá Rai thì có 2 khu NOXH trên địa bàn ấp 3 (xã Phong Thạnh Tây A) và ở khóm 1 (Phường 1). Huyện Vĩnh Lợi cũng có 1 khu NOXH ấp Thông Lưu B (thị trấn Châu Hưng)... Thế nhưng, qua tổng hợp thì đến thời điểm hiện nay, chưa có dự án NOXH nào được triển khai thực hiện theo kế hoạch.

Qua thực hiện Kế hoạch phát triển NOXH cho thấy vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn. Như Dự án NOXH đường 23/8 (thuộc Phường 8, TP. Bạc Liêu) có quy mô sử dụng đất khoảng 30ha, đã được UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân tiếp cận khảo sát và giao UBND TP. Bạc Liêu lập điều chỉnh quy hoạch khu đất cho phù hợp với dự án. Theo báo cáo của UBND TP. Bạc Liêu, dự kiến đến quý II/2024 mới hoàn thiện pháp lý về quy hoạch xây dựng và kế hoạch sử dụng đất của khu đất này.

Riêng các danh mục dự án NOXH trên địa bàn huyện Hòa Bình, Phước Long, Vĩnh Lợi và TX. Giá Rai đều chưa có đề xuất chủ trương đầu tư. Theo UBND huyện Phước Long, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện đã giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Gia Nghiêm tiếp cận nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch chi tiết Dự án NOXH tại ấp Long Hòa (thị trấn Phước Long), với quy mô 3,7ha. Song, vị trí lập quy hoạch dự án nhà ở nằm trong khu đất giữ nguyên hiện trạng, với diện tích 59.757m2 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 802/QĐ-UBND. Do quy hoạch hiện tại chưa phù hợp nên đã tạm ngưng, hiện nay đang chờ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phước Long lại cho phù hợp để thực hiện dự án.

Xây dựng nhà ở xã hội sẽ giúp nhiều lao động nghèo có điều kiện an cư thay vì phải thuê nhà trọ. Trong ảnh: Một khu nhà trọ dành cho lao động nghèo ở TP. Bạc Liêu. Ảnh: K.T
Xây dựng nhà ở xã hội sẽ giúp nhiều lao động nghèo có điều kiện an cư thay vì phải thuê nhà trọ. Trong ảnh: Một khu nhà trọ dành cho lao động nghèo ở TP. Bạc Liêu. Ảnh: K.T

Ngoài ra, việc triển khai thực hiện NOXH trên địa bàn huyện Phước Long còn một số khó khăn, vướng mắc như: huyện chưa có quỹ đất sạch cho kêu gọi đầu tư phát triển NOXH; công tác quy hoạch còn bất cập và chưa được điều chỉnh kịp thời, do đó chưa đủ điều kiện lập quy hoạch chi tiết cho các dự án NOXH. Để triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng NOXH trên địa bàn huyện thời gian tới, huyện đã kiến nghị Sở Xây dựng tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh hỗ trợ vốn lập quy hoạch chi tiết xây dựng, hỗ trợ kinh phí thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB), tạo quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư phát triển NOXH...

Để thực hiện tốt công tác phát triển và xây dựng NOXH, theo lãnh đạo Sở Xây dựng, về giải pháp chung cần tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án NOXH. Tỉnh cũng cần dành nguồn ngân sách để hỗ trợ nhà đầu tư giải phóng mặt bằng; đưa chỉ tiêu phát triển NOXH vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm của tỉnh. Cùng với đó, kiến nghị Bộ Xây dựng trình Chính phủ xem xét cho cơ chế đặc thù, ngoài TP. Bạc Liêu, các huyện, thị xã được tiếp tục thực hiện NOXH theo loại nhà liên kế thấp tầng.

Với vai trò cơ quan chức năng, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục làm đầu mối tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các chính sách phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất triển khai thực hiện các dự án NOXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo dõi đôn đốc và hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh việc lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng, tạo quỹ đất dành cho phát triển NOXH. Đôn đốc các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, dự án khu đô thị đẩy nhanh việc đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật của dự án và tiến hành việc đầu tư NOXH trên quỹ đất 20% hoặc bàn giao về cho tỉnh theo quy định. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan sớm hoàn thành việc lập điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2030 và lập Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo Kim Trung/Báo Bạc Liêu