Cắt giảm thủ tục hành chính thuế: Doanh nghiệp và người dân được thuận lợi

Theo baohaiphong.com.vn

(Tài chính) Ngày 25/8/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế. Đây là một động thái tích cực nhằm giảm bớt thủ tục hành chính thuế, thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 18/3/2014 và Chỉ thị số 24 ngày 5/8/2014 của Chính phủ về tăng cường quản lý, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế. Phó Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng Nguyễn Huy Nhặn đã trả lời phỏng vấn của phóng viên về một số vấn đề doanh nghiệp quan tâm trong cải cách thủ tục hành chính thuế.

Cắt giảm thủ tục hành chính thuế: Doanh nghiệp và người dân được thuận lợi
Cán bộ Cục Thuế thành phố tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế. Nguồn: Báo Hải Phòng
Phóng viên: Điểm đáng quan tâm nhất của Thông tư 119 là gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Huy Nhặn, Phó Cục trưởng Cục thuế Hải phòng: Thông tư 119 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung về nội dung và mẫu biểu của 7 thông tư khác nhằm cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế, tiết kiệm chi phí, thời gian. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2014, chỉ 6 ngày sau khi ban hành chứng tỏ tính cấp bách và sự cần thiết của vấn đề. Đây cũng được coi là bước cải cách mang tính đột phá của ngành Thuế.

Phóng viên: Những cải cách nào là quan trọng  để chứng tỏ tính đột phá ấy, thưa ông?

Ông Nguyễn Huy Nhặn: Ngoài một số nội dung sửa đổi, bổ sung về chính sách thuế thì Thông tư 119 chủ yếu tập trung vào nội dung cắt giảm các thủ tục hành chính trong việc đăng ký thuế, khai thuế, báo cáo thuế và chế độ phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn.

Cụ thể, Thông tư đã sửa đổi, bãi bỏ một số chỉ tiêu, bảng kê trong hồ sơ khai thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN; bỏ các cột chỉ tiêu: ký hiệu hóa đơn, mẫu hóa đơn, mặt hàng, thuế suất trên bảng kê hóa đơn chứng từ của hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra. Đối với thuế TNCN thì sửa đổi hồ sơ khai thuế TNCN đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản và sửa đổi hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo hướng ngắn gọn, đơn giản và dễ thực hiện.

Về hóa đơn, Thông tư cũng nêu rõ bỏ quy định lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ra nước ngoài. Thay vào đó, doanh nghiệp được dùng hóa đơn thương mại để kê khai thuế GTGT; bỏ hướng dẫn doanh nghiệp mới thành lập phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Phóng viên: Với những cải cách như vậy, số giờ nộp thuế sẽ được giảm thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Huy Nhặn: Nội dung sửa đổi, bổ sung đồng bộ các quy định thủ tục hành chính thuế thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính, giảm thời gian làm thủ tục về thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Cụ thể, sửa đổi để đơn giản hóa một số mẫu biểu tờ khai, giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước để phù hợp với công tác ghi sổ kế toán của doanh nghiệp sẽ giảm đáng kể thời gian nộp thuế.

Đối với bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào bỏ 4 cột và 2 dòng; bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra  bỏ 3 cột, 1 dòng; bỏ quy định phải ghi chú trên bảng kê hóa đơn GTGT đầu vào về thời hạn thanh toán theo hợp đồng đối với hợp đồng thanh toán trả chậm. Như vậy, số giờ chuẩn bị khai thuế GTGT sẽ giảm được 42 giờ/năm.

Ngoài ra, việc sửa các chỉ tiêu liên quan đến hạch toán thu ngân sách trên các giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước của người nộp thuế giảm được 8 giờ/năm; bỏ việc DN phải đăng ký định mức tiêu hao nguyên vật liệu với cơ quan thuế,  giảm số giờ chuẩn bị khai thuế TNDN 7,5 giờ/ năm.

Như vậy với các giải pháp về cải cách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính sẽ giảm thời gian nộp thuế của người nộp thuế là 201,5 giờ.

Phóng viên: Để Thông tư 119 nhanh chóng đi vào cuộc sống, Cục Thuế Hải Phòng có các giải pháp gì?

Ông Nguyễn Huy Nhặn: Sau khi được quán triệt, tiếp thu các văn bản từ Tổng cục Thuế, Cục Thuế Hải Phòng khẩn trương tổ chức triển khai, thực hiện. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1- 9 nên dịp nghỉ lễ 2-9 hầu như tất cả cán bộ, công chức (CBCC) đều làm việc. Cục Thuế có các văn bản báo cáo UBND thành phố; tăng cường phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền và đặc biệt có các văn bản chỉ đạo toàn ngành triển khai nhanh chóng các nội dung của Thông tư tới toàn thể CBCC và người nộp thuế. Cục tổ chức nhiều cuộc tập huấn trong nội bộ ngành và tập huấn cho các doanh nghiệp trên địa bàn hiểu rõ các điểm mới, những cải cách trong lĩnh vực thuế mới được quy định để có thể tiến hành ngay việc khai thuế, nộp thuế mới. Cục biên soạn các tài liệu tuyên truyền, các nội dung chủ yếu của Thông tư 119, đăng tải trên trang thông tin điện tử của cục và các ki-ốt thông tin tại trụ sở cơ quan thuế để doanh nghiệp, người dân tham khảo. Đồng thời, lãnh đạo Cục Thuế cũng quán triệt và yêu cầu toàn thể CBCC thuế chấp hành nghiêm túc Chỉ thị 03 ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính; Chỉ thị số 01 ngày 18/8/2014 của Tổng cục Thuế về tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của CBCC thuế đối với người nộp thuế, nghiêm cấm mọi hành vi gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp và người nộp thuế. Cục Thuế cũng thiết lập số điện thoại đường dây nóng và có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ chế độ thi hành công vụ của CBCC trong toàn ngành, quyết tâm cải cách, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

-  Xin cảm ơn ông!