Cục Thuế Hải Phòng lập các tổ triển khai rà soát và phòng chống vi phạm về hoá đơn điện tử

Cục Thuế Hải Phòng lập các tổ triển khai rà soát và phòng chống vi phạm về hoá đơn điện tử

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc tăng cường các biện pháp rà soát, kiểm tra hóa đơn nhằm ngăn chặn gian lận trong việc sử dụng hóa đơn, Cục Thuế TP. Hải Phòng đã tổ chức quán triệt và triển khai đầy đủ kịp thời, nghiêm túc nội dung này đến toàn thể cán bộ, công chức trong toàn Ngành.
TP. Hải Phòng vượt thu ngân sách 100.000 tỷ đồng

TP. Hải Phòng vượt thu ngân sách 100.000 tỷ đồng

Với quyết tâm tạo nguồn lực vì sự phát triển của Thành phố, tính đến hết ngày 31/12/2022, TP. Hải Phòng đã trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu ngân sách. Thành phố Cảng “về đích” với mức thu đạt 106.600 tỷ đồng, vượt thu 100.000 tỷ đồng.