Hà Nội:

Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực

Theo Vũ Lê/ktdt.com.vn

(Tài chính) Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương tăng cường một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính.

Tư pháp phường quá tải vì chứng thực bản sao.
Tư pháp phường quá tải vì chứng thực bản sao.
Phó Chủ tịch yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, xã, phường thị trấn tiếp tục triển khai chỉ đạo của UBND Thành phố về việc chủ động rà soát các thủ tục hành chính đang thực hiện tại địa phương, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình, kịp thời phát hiện và khắc phục ngay tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính.

Sở Tư pháp chịu trách nhiệm đôn đốc các cấp, các ngành và tổng kết, đánh giá chung tình hình triển khai trên địa bàn TP; tổng hợp Báo cáo gửi Bộ Tư pháp và báo cáo UBND Thành phố trước 30/4/2015.

 Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính trái với quy định.

Ngày 20/6/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 17 về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực các giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính. Tuy nhiên, trên thực tế tình trạng sử dụng bản sao có chứng thực vẫn bị lạm dụng ở nhiều cơ quan, tổ chức, trong đó có Hà Nội.

Việc làm này không những gây phiền hà, tốn kém cho người dân, lãng phí cho xã hội mà còn tạo áp lực, quá tải đối với UBND cấp quận, huyện, cấp xã, phường trong công tác chứng thực.

Một bộ phận công chức, viên chức khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính do tâm lý ngại đối chiếu, sợ trách nhiệm nên đã yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực mà không tiếp nhận bản sao để tự đối chiếu với bản chính.