Chào bán thành công 150 triệu cổ phiếu, BAOVIET Bank tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng

Phùng Tuấn

(Tài chính) Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) vừa gửi báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo đó, BAOVIET Bank đã thực hiện chào bán thành công 150 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng.

Khách hàng đến giao dịch tại BAOVIET Bank
Khách hàng đến giao dịch tại BAOVIET Bank

Như vậy, BAOVIET Bank sẽ tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Hồng Tuấn – Tổng Giám đốc BAOVIET Bank cho biết: “Việc tăng vốn điều lệ lên mức 3.000 tỷ đồng là bước quan trọng trong lộ trình phát triển của BAOVIET Bank. Với nguồn vốn được tăng thêm cũng như tiềm lực vững mạnh từ Tập đoàn Bảo Việt, BAOVIET Bank sẽ đẩy mạnh đầu tư cho hạ tầng công nghệ, phát triển mở rộng mạng lưới, kênh phân phối, phát triển dịch vụ tiện ích của ngân hàng trực tuyến, đặc biệt là những sản phẩm liên kết ngân hàng – bảo hiểm, vốn được coi là thế mạnh của BAOVIET Bank”.

BAOVIET Bank được thành lập ngày 14/01/2009 với cổ đông sáng lập lớn nhất là Tập đoàn Bảo Việt (chiếm 52% vốn điều lệ). Sau gần 4 năm hoạt động, BAOVIET Bank đã nhanh chóng phát triển quy mô, mạng lưới hoạt động và đẩy mạnh phát triển sản phẩm. Lãnh đạo BAOVIET Bank xác định: Trong môi trường kinh doanh ngân hàng đầy cạnh tranh và biến động, yếu tố sáng tạo, năng động sẽ giúp BAOVIET Bank tạo ra những bước tiến cần thiết trong quá trình phát triển của mình, đảm bảo cạnh tranh hiệu quả.

Được biết, mục tiêu của BAOVIET Bank là trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam vào năm 2015.