Quyết định số 11/2020/QĐ-TTg:

Chế độ quản lý tài chính đối với cơ quan Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm


Quyết định số 11/2020/QĐ-TTg về chế độ quản lý tài chính đối với cơ quan Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 11/2020/QĐ-TTg.