Chi cục Hải quan Bắc Giang : đã hoàn thành chỉ tiêu thu nộp ngân sách

Bích Vui

Chi cục Hải quan Bắc Giang - một trong các đơn vị cán đích sớm nhất, hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2012.

Các mặt hàng XNK chủ yếu ở khu vực này là hàng may mặc, hàng điện tử, khuôn đúc, thiết bị vệ sinh…

Theo ông Vũ Danh Hải - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang thì “Để “về đích” sớm trong bối cảnh nền kinh tế nhiều khó khăn, tập thể Chi cục không ngừng nỗ lực đoàn kết, tích cực cải cách hành chính; hiện đại hóa hải quan (như nâng cấp phần mềm thông quan điện tử, mở rộng doanh nghiệp tham gia; phối hợp nâng cấp chương trình hiện đại hóa thu ngân sách giữa Hải quan - Ngân hàng - Kho bạc) triển khai quyết liệt “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng”; tích cực thu hồi nợ đọng, không để nợ xấu phát sinh…

Dự kiến, đến hết 31/12/2012, Chi cục sẽ thu nộp ngân sách Nhà nước đạt 250 tỷ đồng (vượt 25% chỉ tiêu được giao); tổng kim ngạch XNK đạt 2,8 tỷ đồng.

Tính đến 20/10/2012, tổng số thu nộp ngân sách tại Chi cục Hải quan quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang (Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn) đã đạt 203,1 tỷ đồng (đạt 101% chỉ tiêu giao). Tổng kim ngạch XNK đạt 2,1 tỷ USD, tăng 91% so với cùng kỳ 2011.