Chi cục Kiểm tra sau thông quan Hà Nội thu tăng 22 lần so với cùng kỳ 2012

Theo Tổng cục Hải quan

Theo báo cáo ngày 24/5/2013 của Chi cục Kiểm tra sau thông quan (KTSTQ), Cục Hải quan Hà Nội, từ đầu năm đến thời điểm báo cáo, đơn vị này đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 138 doanh nghiệp, số tiền thuế truy thu qua công tác này là hơn 154 tỷ 693 triệu đồng.

Chi cục Kiểm tra sau thông quan Hà Nội thu tăng 22 lần so với cùng kỳ 2012
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Hà Nội. Nguồn: Internet
Cụ thể, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp 17 doanh nghiệp và kiểm tra tại trụ sở hải quan với 121 doanh nghiệp. Số tiền thuế phải truy thu qua công tác kiểm tra sau thông quan là 154.693.220.779 đồng, số tiền đã truy thu là hơn 157,134 tỷ đồng, đạt 52,3% so với chỉ tiêu phấn đấu của Cục Hải quan Hà Nội (300 tỷ) và tăng 22 lần so với số thu cùng kỳ năm 2012.

Số tiền phạt vi phạm hành chính phải thu là hơn 279 triệu đồng, đơn vị đã thu hơn 277,485 triệu.

Để đạt được kết quả nói trên, đơn vị này đã triển khai quyết liệt kế hoạch công tác ngay từ đầu năm, phối hợp tốt với các đơn vị phòng ban và Chi cục thuộc Cục Hải quan Hà Nội. Chi cục KTSTQ cho biết, đã nhận được thông tin về dấu hiệu vi phạm, nghi ngờ về giá… từ các Chi cục thông quan và Đội kiểm soát hải quan chuyển, từ đó có cơ sở tiến hành kiểm tra sau thông quan đối với doanh nghiệp.

Đơn vị cũng nhận được chỉ đạo của Cục Kiểm tra sau thông quan những thông tin kịp thời phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ như: cung cấp số liệu XNK của nhiều doanh nghiệp trên toàn quốc, xây dựng danh sách doanh nghiệp kiểm tra theo kế hoạch năm 2013 để tránh kiểm tra trùng chéo trong toàn ngành.

Chi cục KTSTQ cũng tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng như Thuế, các ngân hàng thương mại, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hãng vận chuyển… để xác minh công tác nghiệp vụ kịp thời, chính xác.

Bên cạnh đó, Chi cục cho biết, còn tồn tại một số khó khăn khi thực hiện nghiệp vụ KTSTQ. Ví như, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu và bán ngay sau khi thông quan nên khi KTSTQ tại trụ sở doanh nghiệp, việc kiểm tra sổ sách, chứng từ, phiếu xuất - nhập kho không hiệu quả. Hay, một số sản phẩm được tháo rời, chia cho nhiều đơn vị nhập khẩu rồi bán lại cho một đơn vị lắp ráp, nhưng hải quan không kiểm tra sau thông quan được đơn vị lắp ráp vì họ không làm thủ tục XNK. Đặc biệt, có những doanh nghiệp khi thực hiện KTSTQ không phối hợp với cơ quan hải quan bằng cách nộp chứng từ không đầy đủ, không đúng thời hạn yêu cầu, câu giờ cho hết thời gian kiểm tra, nhất là khi kiểm tra theo dấu hiệu chỉ được kéo dài trong 5 ngày làm việc theo quy định. Có nhiều cách để doanh nghiệp kéo dài thời gian kiểm tra, nhằm đối phó với đoàn kiểm tra bằng cách tạo lý do pháp nhân, đi công tác đột xuất, không ủy quyền cho người khác… Trước thực trạng này, Chi cục KTSTQ đề xuất cần quy định rõ thời hạn xin hoãn KTSTQ và giải trình của doanh nghiệp để tránh tình trạng kéo dài thời gian kiểm tra do doanh nghiệp không hợp tác.

Trong 6 tháng cuối năm, đơn vị này sẽ tiếp tục nỗ lực để hoàn thành chỉ tiêu truy thu thế đã được giao trong năm và xây dựng lực lượng theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp.