Chi cục thuế huyện Long Thành tổ chức tập huấn chính sách thuế mới và đối thoại người nộp thuế

Đặng Thị Thanh Huyền

Ngày 10/9/2012, Chi cục Thuế Huyện Long Thành đã tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế mới và đối thoại Người nộp thuế, tham dự hội nghị có 194 cá nhân đại diện cho các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn Huyện.

Tại hội nghị Người nộp thuế được tập huấn chính sách thuế mới, hướng dẫn những nội dung mới theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (thay thế Thông tư số 130/2008/TT-BTC), Thông tư số 140/2012/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/7/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách miễn, giảm thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân.

 Hội nghị đã chuyển tải kịp thời các chủ trương, chính sách thuế mới, đặc biệt là chính sách ưu đãi về thuế theo hướng dẫn tại Thông tư 140/2012/TT-BTC để Người nộp thuế biết và kịp thời thực hiện.

Qua phần đối thoại Người nộp thuế, Hội nghị đã giải đáp kịp thời các vướng mắc của Người nộp thuế trong thực hiện các chính sách thuế như vướng mắc về chính sách thuế GTGT, TNDN, hoá đơn chứng từ, vướng mắc trong kê khai bổ sung điều chỉnh hồ sơ khai thuế theo phần mềm ứng dụng HTKK…

Đây là hoạt động thường xuyên của công tác tuyên truyền hỗ trợ Người nộp thuế tại Chi cục Thuế Huyện Long Thành trong những năm qua.