Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,4% trong 9 tháng năm 2016

PV.

Theo Báo cáo mới đây của Tổng cục Thống kê, 9 tháng năm 2016, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,4%, đóng góp 7,4 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 12,1%, đóng góp 0,8 điểm phần trăm mức tăng chung.

Trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,4%.
Trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,4%.

Trong 9 tháng năm 2016, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 9,9% của cùng kỳ năm 2015, chủ yếu do ngành khai khoáng giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,4%, đóng góp 7,4 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 12,1%, đóng góp 0,8 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 6,9%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 4,1%, làm giảm 0,9 điểm phần trăm mức tăng chung.

Xét theo công dụng của sản phẩm, các sản phẩm trung gian (phục vụ cho quá trình sản xuất tiếp theo) tăng 5,6%; sản phẩm phục vụ cho sử dụng cuối cùng tăng 8,9%, trong đó sản phẩm là tư liệu sản xuất tăng 11%; sản phẩm phục vụ cho tiêu dùng của dân cư tăng 7,8%.

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 9 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất kim loại tăng 16,9%; dệt tăng 16,4%; sản xuất xe có động cơ tăng 15,3%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và quang học tăng 14,9%.

Một số ngành có mức tăng thấp hoặc giảm: Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 7,6%; sản xuất thiết bị điện tăng 6,7%; sản xuất thuốc lá tăng 5,5%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 3,8%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 2,5%; khai khoáng khác tăng 2,4%; khai thác than cứng và than non tăng 1,8%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 5,8%.

Trong 9 tháng năm nay, một số sản phẩm công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Ti vi tăng 86%; thép cán tăng 24,3%; ô tô tăng 21%; thức ăn gia súc tăng 20,3%; sắt thép thô tăng 17,2%; xi măng tăng 15,2%.

Một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm: Than đá tăng 1,8% (gặp khó khăn trong tiêu thụ than do giá giảm); giày, dép da tăng 1,5%; xe máy tăng 0,1%; phân urê giảm 4,1%; vải dệt từ sợi tự nhiên giảm 5,3%; đường kính giảm 5,9%; dầu thô khai thác giảm 7,8%; phân hỗn hợp (NPK) giảm 9,7%; điện thoại di động giảm 10,7%.