Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030

Theo daibieunhandan.vn

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1978/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030  - Ảnh 1