Chính sách tài khoá linh hoạt góp phần mang lại thành công cho công tác chống dịch COVID-19

Thùy Linh

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, nhờ việc điều hành chính sách tài khoá linh hoạt, hiệu quả trong thời kỳ dịch bệnh đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân vừa chống dịch vừa phát triển sản xuất kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại phiên thảo luận về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Quochoi.vn.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại phiên thảo luận về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Quochoi.vn.

Tại phiên thảo luận về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 chiều ngày 29/5 của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, công tác chống dịch của nước ta đã thành công rực rỡ và được thế giới công nhận.

Việc huy động nguồn lực to lớn, thể hiện tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết và xả thân của tầng lớp doanh nghiệp, nhân dân và thể hiện đường lối đối ngoại hết sức đúng đắn và rộng mở của Đảng và Nhà nước. Ngoài nguồn lực của ngân sách nhà nước thì nguồn tài trợ của các doanh nghiệp, viện trợ của các quốc gia và đóng góp của Nhân dân là hết sức là to lớn. 

Ngoài ra, trong năm 2022-2023 còn có nguồn lực từ gói chính sách theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Nêu rõ các số liệu huy động cho phòng chống dịch bệnh, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng đây là nỗ lực lớn, sự ủng hộ nhiệt liệt của doanh nghiệp, viện trợ nước ngoài và đặc biệt là sự nỗ lực của toàn dân. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định thời gian qua, điều hành chính sách tài khóa của Chính phủ hết sức linh hoạt, hiệu quả, thể hiện sự quyết liệt của Chính phủ vừa chống dịch, vừa chỉ đạo tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh như có các chính sách miễn, giảm và hoàn thuế phí và lệ phí.

Làm rõ vấn đề Mặt trận Tổ quốc đề nghị là Mặt trận Tổ quốc cấp dưới nộp về Mặt trận Tổ quốc cấp trên để nộp vào ngân sách hoặc nộp vào Quỹ vắc xin, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, ở đây là chỉ đề nghị nộp tiền mà doanh nghiệp và người dân hỗ trợ để mua vắc xin. Người dân hỗ trợ để mua vắc xin thì ngân sách Trung ương đã bỏ tiền ra mua trước và chi từ Quỹ vắc xin. Vì vậy, mục đích mà mua vắc xin thì phải chuyển trở lại. Các nguồn lực chống dịch khác được để lại địa phương và thực hiện chống dịch và đưa vào sử dụng hiện đại hóa thiết bị y tế...

Về đầu tư cơ sở vật chất y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng thông tin rõ, Nghị quyết số 43/2022/QH15 đã bố trí nguồn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt cho y tế cơ sở. Ngoài ra, còn bố trí ngân sách địa phương và ngân sách trung ương cho việc đầu tư các dự án để sửa chữa, nâng cao và hiện đại hóa y tế cơ sở. Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng cho biết sẽ tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về chính sách cho cán bộ y tế và phụ cấp y tế, ưu đãi nghề và bảo hiểm y tế để tiếp tục hoàn thiện.

Về Quỹ vắc xin, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết,  hiện nay Quỹ đã thu được 10.791 tỷ đồng, trong đó chi ra mua vắc xin là 7.672 tỷ đồng, hiện nay còn dư là 3.118,9 tỷ đồng. Đây là số tiền có được từ tổng số 693.476 lượt ủng hộ.

“Trong bối cảnh chưa từng có nhưng Chính phủ đã rất quyết liệt, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhanh chóng để xây dựng quy chế và thành lập Quỹ vắc xin. Nhờ việc thành lập Quỹ vắc xin đã giúp có ngay nguồn lực để chủ động về vấn đề mua vắc xin”, Bộ trưởng khẳng định.

 

Báo cáo làm rõ vấn đề về bảo hiểm y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, hiện nay bảo hiểm y tế chỉ thu 4,5%, trong đó 1,5% là người lao động nộp, 3% là người sử dụng, đơn vị sử dụng lao động nộp. Có nghĩa là Quỹ Bảo hiểm y tế có hạn, trong khi chi ra gần như không hạn chế. Nhưng có một hiện tượng là hiện nay y tế cơ sở, y tế cấp dưới đẩy lên y tế cấp trên; y tế cập trên lại chuyển lên y tế cấp cao nhất. Bộ trưởng Hổ Đức Phớc cho biết trong thời gian tới khi sửa đổi sửa Luật Bảo hiểm y tế sẽ lưu ý đến vấn đề cấp bù ngân sách để đảm bảo cho thanh toán y tế một cách thuận lợi nhất.