Chính phủ trình Quốc hội về việc bổ sung 17.100 tỷ đồng vốn điều lệ cho Agribank

Hoàng Minh

Trong Chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, chiều ngày 22/5, Quốc hội đã nghe Tờ trình của Chính phủ về chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV ngày 22/5/2023.
Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV ngày 22/5/2023.

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã trình Quốc hội về việc quyết định chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội về việc bổ sung vốn điều lệ cho Agribank.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội về việc bổ sung vốn điều lệ cho Agribank.

Hiện nay, quy mô vốn điều lệ của Agribank là 34.328 tỷ đồng, ở mức thấp so với các ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước khác và thậm chí còn nhỏ hơn nhiều so với một số ngân hàng thương mại cổ phần.

Ngoài ra, tính tới thời điểm 31/12/2021, tỷ lệ an toàn vốn của Agribank mới chỉ đạt mức 7%, thấp hơn rất nhiều so với các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước khác.

Do vậy, việc bổ sung vốn điều lệ cho Agribank giúp tăng quy mô vốn, tỷ lệ an toàn vốn đạt ở mức tối thiểu 8% theo đúng quy định; đồng thời tạo điều kiện cho Agribank nâng cao năng lực tài chính, mở rộng kinh doanh, gia tăng khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế, đặc biệt là vốn tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; kịp thời hỗ trợ hộ nông dân, doanh nghiệp có vốn sản xuất kinh doanh…

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho rằng, việc đầu tư bổ sung vốn nhà nước sẽ giúp Agribank cải thiện kết quả xếp hạng tín nhiệm, góp phần mở rộng hoạt động kinh doanh; gia tăng giá trị doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện cổ phần hóa và tăng giá trị thặng dư khi thực hiện cổ phần hóa.

Căn cứ pháp luật hiện hành, Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank số tiền 17.100 tỷ đồng.

Theo Thống đốc, việc tăng vốn là cơ sở quan trọng để Agribank mở rộng quy mô hoạt động, góp phần tích cực vào quá trình thực thi chính sách tiền tệ và điều hành của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước.

Việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agriabank sẽ không ảnh hưởng đến cân đối thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 do số tiền 6.753 tỷ đồng đã được cân đối, bố trí trong dự toán chi đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước trung ương và đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 70/2022/QH15.

Đối với phần vốn còn lại (10.347 tỷ đồng), Chính phủ cũng đã dự kiến khi báo cáo Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 và Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025.

Căn cứ vào thực tế số liệu nộp ngân sách nhà nước đối với phần lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và dự kiến nộp năm 2023, Agribank dự kiến số lợi nhuận nộp ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2021-2023 là 19.057 tỷ đồng, lớn hơn đề xuất cấp bổ sung vốn điều lệ cho Agribank 17.100 tỷ đồng nên đề xuất này hoàn toàn khả thi.

Từ quý I/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình đã giao Ngân hàng nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, báo cáo Quốc hội phương án tăng vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, đến nay, Chính phủ mới trình Quốc hội xem xét về chủ trương quyết định bổ sung vốn điều lệ cho Agribank, như vậy là chậm so với tiến độ đã nêu. Do đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc chậm triển khai thực hiện nội dung này.

Bên cạnh đó, các đại biểu Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ đánh giá kỹ hơn về cơ sở thực tiễn, bối cảnh hiện nay tác động đến ngân sách nhà nước, cân đối nguồn thu, nhiệm vụ chi để bảo đảm tính khả thi của đề xuất, xây dựng dự toán năm 2024 trình Quốc hội bố trí số vốn còn lại so với tổng mức vốn Quốc hội quyết định và có phương án xử lý trong trường hợp số nộp ngân sách của Agribank trong năm 2023 không đạt như dự kiến, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế và hoạt động của doanh nghiệp hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, thu ngân sách nhà nước, doanh thu và lợi nhuận của Agribank có thể không đạt được như kỳ vọng; khả năng phát hành thành công trái phiếu.

Đồng thời, các đại biểu cũng đề nghị Chính phủ chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và quy mô bổ sung vốn điều lệ cho Agribank, cũng như khả năng đáp ứng các tỷ lệ an toàn vốn sau khi Quốc hội quyết định chủ trương.